Přeskočit na obsah

Nadějná data pro kombinaci hypolipidemik

Fixní kombinace kyseliny bempedoové a ezetimibu významně snižuje koncentrace LDL cholesterolu, a to i u pacientů již léčených statiny. Ukázala to nová studie publikovaná na nedávném kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu, která zahrnula více než 300 osob. Z nich 65 procent užívalo statiny v maximální tolerované dávce. Pacienti dostali buď fixní kombinaci kyseliny bempedoové s ezetimibem, kyselinu bempedoovou samotnou, ezetimib samotný, nebo placebo. Ukázalo se, že fixní kombinace byla nejlepší – snížila LDL cholesterol o významných 38 procent ve srovnání s placebem. Ezetimib samotný dosáhl snížení o 23 procent a kyselina bempedoová samotná o 17 procent. Kombinace současně o 35 procent snížila vysoce senzitivní CRP a byla dobře snášena.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené