Přeskočit na obsah

Nadějné výsledky favipiraviru v léčbě onemocnění COVID‑19

„Se zeměmi, které mají zájem, budeme mezinárodně pracovat na klinickém výzkumu Aviganu (obchodní název přípravku s účinnou látkou favipiravir, pozn. red),“ uvedl japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. Přípravek favipiravir je sice registrovaný od roku 2014, není ale dostupný na běžném trhu a jeho dodávky podléhají schválení japonského ministerstva zdravotnictví.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyjednával dodávku tohoto léku od března. Zahrnul jej do svého seznamu léčiv nadějných v léčbě COVID-19.

Výrobce favipiraviru Fujifilm od začátku března navýšil výrobu přípravku a spustil na konci března klinickou studii fáze III pro použití na COVID-19. Favipiravir inhibuje RNA polymerázu.

Již dokončená a publikovaná randomizovaná studie porovnávala favipiraviru a antivirotika arbidolu pro léčbu COVID-19. Autoři z čínského Wuhanu srovávali jejich účinnost a bezpečnost u 240 pacientů ve třech nemocnicích. Pacienti byli do studie zařazeni od 20. února do 12. března. Faviparin byl účinnější co do míry klinického uzdravení v sedmi dnech i co do snížení horečky. Do studie nebyli zahrnuti kritičtí pacienti s předpokládanou délkou přežití méně než 48 hodin. Ze 116 pacientů zahrnutých ve skupině léčené favipiravirem jich 18 bylo v kritickém stavu, ostatní měli běžný průběh COVID-19. Celkem 42 nemocných mělo hypertenzi nebo diabetes.

Míra klinického zotavení během sedmi dnů byla u skupiny léčené favipiravirem 61,21 %, u skupiny léčené arbidolem 51,67 %. Mezi pacienty s běžným průběhem onemocnění byla míra klinického zotavení u léčených favipiravirem 71,43 %.

Pacientům ve skupině s favipiravirem také rychleji klesla horečka než pacientům ve druhé skupině, a potřebovali méně kyslíkovou terapii či neinvazivní mechanickou ventilaci.

Jiná studie provedená v Číně porovnávala účinnost a bezpečnost favipiraviru a kombinace lopinavir/ritonavir. V této studii byl podáván favipiravir 35 pacientům a lopinavir/ritonavir 45 pacientům. Výsledky této studie vypovídají ve prospěch favipiraviru ve srovnání s kombinací lopinavir/ritonavir, ale závěry této studie nemohou být brány jako zcela průkazné z důvodu metodologických omezení a malého počtu pacientů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.