Přeskočit na obsah

Náš rozhovor - Tři otázky pro ředitele IPVZ MUDr. Antonína Malinu, Ph.D., MBA

 
Pane řediteli, co IPVZ nabízí českým lékařům?

Již více než šedesát let organizuje IPVZ jak specializační, tak celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, stomatologů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2017 poskytoval vzdělávání pro zhruba 20 000 účastníků. Institut zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 47 nástavbových oborech, poskytuje specializační vzdělávání ve všech 43 základních oborech a ve 14 oborech nelékařských. V roce 2017 realizoval Institut závěrečné zkoušky pro 749 uchazečů.

Významnou roli sehrává Institut v celoživotním vzdělávání, které zajišťuje formou kurzů, seminářů, workshopů a odborných stáží. V roce 2017 absolvovalo celoživotní vzdělávání 10 025 účastníků, kteří navštívili celkem 852 kurzů, seminářů a stáží kontinuálního vzdělávání, což opět dokládá, že je Institut největším poskytovatelem kontinuálního zdravotnického vzdělávání v České republice. Aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se v roce 2017 účastnilo 1 914 uchazečů.

K silným stránkám Institutu patří nezpochybnitelná tradice, organizační „know‑how“, dobré technické zázemí včetně ubytování, a především odborná erudice jeho pedagogických pracovníků.K jakým změnám došlo od doby, kdy jste se vrátil do křesla ředitele IPVZ?

Zmínil bych především změny personální: Za poslední tři roky došlo k obměně vedoucích 22 výukových pracovišť, působí u nás nyní 42 profesorů a 22 docentů, celkem 65 % vedoucích výukových pracovišť je zároveň vedoucími pracovníky pražských lékařských klinik, ale mnozí působí také na lékařských fakultách v Brně, v Olomouci, v Plzni, v Hradci Králové a v Ostravě. Naše výuková pracoviště jsou kromě fakultních také v dalších špičkových zařízeních, jako jsou IKEM, Revmatologický ústav, Endokrinologický ústav, Ústav péče pro matku a dítě a další.

Institut si i nadále udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech, a tak dokáže na základě smluv s většinou zdravotnických zařízení v České republice nabízet medicínské vzdělávání „pod jednou střechou“. Institut je v současné době ekonomicky stabilním, dobře fungujícím státním vzdělávacím zařízením, které je připraveno akceptovat všechny pozitivní budoucí změny v oblasti postgraduálního vzdělávání a má všechny předpoklady je aktivně dotvářet tak, aby systém postgraduálního vzdělávání v České republice fungoval lépe než doposud. Historická zkušenost, intelektuální potenciál a dobré výukové zázemí dávají předpoklady k tomu, aby se Institut i nadále přetvářel v moderní centrum dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a realizoval tak státní politiku v této důležité oblasti.Jaký význam vidíte ve spolupráci IPVZ a časopisu Medicína po promoci?

Rádi bychom ve spolupráci s vedoucími kateder pro jednotlivé obory přispěli k postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání lékařů v České republice. Postgraduální vzdělávání máme v názvu Institutu, což vnímám jako závazek garantovat správnost poskytovaných informací pro další vzdělávání lékařů. Spolupracují s námi špičková pracoviště, která jsou zvyklá poskytovat vzdělávání lékařům v atestační přípravě i v celoživotním vzdělávání, a to na velmi vysoké úrovni. V posledních desetiletích bohužel došlo k selhání systému postgraduálního vzdělávání, na což poukazují především mladí lékaři, kteří za získáním specializace poměrně často odcházejí do ciziny. Poslední zasedání Vědecké rady České lékařské komory jednomyslně vyjádřilo podporu centralizovanému systému vzdělávání, tedy takovému, který by evidoval lékaře v předatestační přípravě a dovedl sledovat trendy potřeb a naplnění vstupu odborníků do jednotlivých medicínských oborů. Věřím, že k naplnění těchto snah přispěje i spolupráce s Medicínou po promoci.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené