Přeskočit na obsah

Nastal konec nadbytečných biopsií prostaty?

Nebude už potřeba opakování standardních biopsií. K vyšetření fúzní biopsií na novém přístroji přijímá klinika pacienty z celé ČR, podmínkou je, aby u nich trvalo po alespoň jedné standardní biopsii s negativním výsledkem podezření na tumor.

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů. V roce 2016 byl zjištěn u více než 7 700 mužů v ČR, zhruba 1 500 mužů zemřelo. Předpokládá se, že celkem žije v ČR 63 424 mužů s diagnózou karcinomu prostaty, z nich letos 4600 bylo léčeno pro lokalizovaný karcinom prostaty, 923 podstoupilo léčbu pro lokálně pokročilý nádor a 786 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastatický karcinom prostaty.

„Fúzní biopsie prostaty znamená pro naše pacienty zpřesnění diagnózy nejčetnějšího nádorového onemocnění mužské populace. Včasně stanovená diagnóza přináší větší naději na dobře nastavenou léčbu, protože při klasické formě biopsie, která byla prováděna, byť za ultrazvukové navigace, mohlo dojít k tomu, že bylo miniložisko míjeno a nemuselo být histologicky prokázáno. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že bude patologické ložisko, existuje-li, zastiženo, a diagnóza bude zpřesněna,“ uvedl při představování přístroje náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání MUDr. Jan Bříza, MBA.

Klesá zátěž pro pacienta

Pacienti už nebudou muset podstupovat opakovaně standardní biopsie, které sice nic neukázaly, ale pohmatové vyšetření a rostoucí hodnoty PSA upozorňovaly na tumor. Přednosta Urologické kliniky profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. ocenil, že nová technologie umožňuje digitální spojení dvou obrazů, magnetickou rezonanci (MR) a ultrazvukový obraz. Přístroj je vybaven grafickým procesorem, který umožňuje maximální rozlišení nejdrobnějších ložisek, má snímání ve třech rovinách. „Unikátní v této nemocnici, kromě personální, mezioborové spolupráce, je také online reprodukce a hodnocení nálezů magnetické rezonance a vyšetření, které provádí urolog na ultrazvukovém přístroji, konkrétně při biopsii fúzní metodou,“ řekl.

Diagnostika karcinomu prostaty

Prostatu vyšetří lékař pohmatem transrektálně či transperineálně, zjistí velikost a strukturu prostaty. Poté se stanoví hodnota PSA v krvi. „Tyto nálezy určí, zda je u pacienta nutná biopsie, ta se provádí v ambulantním režimu jehlou pod ultrazvukovou kontrolou, my na klinice provádíme asi 400 biopsií ročně. Při systematické biopsii se odebírá 8 až 12 vzorků, v pravidelné struktuře tzv. naslepo, anebo bereme v celkové anestezii 24 až 36 vzorků při saturační biopsii,“ popsal přednosta.

Standardně se odebírají vzorky „naslepo“ z periferních částí prostaty, kde se předpokládá nález 98 procent nádorů.

Magnetická rezonance posunula zobrazení podezřelých ložisek

„Nevýhodou PSA je nízká specificita, řada pacientů se zvýšenou hodnotou PSA podstoupí biopsii prostaty s negativním výsledkem. Zobrazovací metody neměly doposud zásadní vliv na vyhledávání karcinomu prostaty. Až využití magnetické rezonance přineslo výrazný posun v možnosti zobrazit podezřelá ložiska a odebrat kromě vzorků „naslepo“ také tyto cílené vzorky z podezřelých ložisek,“ vysvětlil MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Nejvýhodnější metodou je přenesení obrazu magnetické rezonance na obrazovku ultrazvukového přístroje při odběru vzorků, lékař tak odebírá cíleně vzorky přesně z těch ložisek, která byla na rezonanci označena vyšetřujícím radiologem (tzv. softwarová fúze).

Každé ložisko je popsáno pětistupňovou škálou

Magnetická rezonance tak má zásadní roli v detekci a lokalizaci tumoru prostaty, umožňuje stanovení rozsahu lokálního šíření tumoru, obrazy magnetické rezonance jsou základem při cílenou biopsii prostaty při softwarové fúzi scanů MR a transrektální ultrasonografie (TRUS). Standardem je MR vyšetření v multiparametrickém protokolu a strukturovaná zpráva, která využívá pětistupňové hodnocení.

„Multiparametrický protokol kombinuje anatomické zobrazení (T2-vážené zobrazení) a funkční metody (difúzně vážené zobrazení a dynamické kontrastní zobrazení), popsala přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN docentka MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Na základě tří zobrazení je každé ložisko popsáno radiologem formou strukturované zprávy podle PI-RADS klasifikace, která využívá pětistupňovou škálu hodnocení. Ložiska stupně jedna a dva jsou považována za nezhoubná, stupeň tři je nejasný a ložiska čtyři a pět jsou pravděpodobná a vysoce pravděpodobná z nádoru prostaty vyššího rizika. „Ukazuje se, že v případě normálního nálezu na rezonanci je pravděpodobnost nálezu nádoru prostaty vyššího rizika v biopsii prostaty minimální. Naopak v případě podezřelého ložiska na magnetické rezonanci není přítomnost rizikového nádoru prostaty v biopsii stoprocentní,“ shrnula přednostka.

Nový přístroj dokáže zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě

Sonograf pro urologické aplikace bk Ultrasound, typ bk3000TM je vybaven grafickým procesorem TriCoreTM, který umožňuje díky vysokému rozlišení zachytit i drobná ložiska nádoru v prostatě. „Unikátní sonda 9018 umožňuje snímání prostaty ve třech rovinách, přičemž podélná a příčná rovina se mohou zobrazit současně v reálném čase, a protože se protínají, lékař získá přesnou informaci o poloze řezu v prostatě,“ uvedl profesor Hanuš.

Integrovaný softwarový modul bkFusion podporuje fúzní biopsii prostaty. Slouží ke spojení obrazů z magnetické rezonance, kdy si přístroj z jednotlivých obrázků prostaty z magnetické rezonance konstruuje prostorový model prostaty, který při spojení se sonografickým obrazem v reálném čase umožňuje přesně odebrat vzorky z ložisek v prostatě, jež byla nalezena na magnetické rezonanci. Tato verze technologie fúze umožňuje kontrolovanou biopsii v příčné, podélné i „endfire“ rovině, lze tedy zvýšit přesnost záchytu i velmi malých ložisek nádoru prostaty. Systém je vybaven elektromagnetickou navigací zejména pro biopsie transrektální, ale lze ji doplnit i naváděcím zařízením pro transperineální biopsie.

Na vyšetření spolupracují urologové a radiologové

Urologická klinika spolupracuje úzce s lékaři Radiodiagnostické kliniky, jejich účast na fúzní biopsii prostaty je zásadní. Základem pro fúzi MR a TRUS je správně provedená magnetická rezonance v multiparametrickém protokolu vysoké technické kvality a strukturovaná zpráva z vyšetření. To umožňuje standardizaci popisu jednotlivých ložisek a přispívá k vyššímu záchytu nádoru z těchto lokalit. Pro účely biopsie je u každého pacienta na T2-vážených obrazech MR vytvořen soubor kontur, které definují obvod prostaty, umístění semenných váčků a močové trubice. Každé podezřelé ložisko je navíc konturováno jinou barvou. Při sonografickém vyšetření tak lze snadno spojit kontury z MR a reálného obrazu prostaty při odběru vzorků.

Zdravotní pojišťovny „dražší“ difúzní biopsii hradí

Důvod je v tom, že pacient z nového vyšetření má mnohem větší profit – když se ložisko zjistí v časné fázi, i když dražší metodou, další léčba je ve výsledku výrazně levnější než u rozvinutých nádorů. Fúzní biopsie prostaty má svůj vlastní kód a je hrazena všemi pojišťovnami. Standardní biopsie ukáže normální nález u dvou třetin pacientů, pokud trvá podezření, pacient podstupuje biopsii opakovaně i několikrát, což pojišťovny stojí peníze. Pokud podstoupí vyšetření jen dvakrát, z toho jednou standardní a jednou fúzní biopsií, a zjistí se diagnóza, je to pro pacienta i pojišťovny výhodnější.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…