Přeskočit na obsah

Nástroj pro identifikaci psoriatické artritidy

Nový dotazník pro epidemiologický screening psoriázy (PEST) může dermatologům pomoci určit, kteří pacienti potřebují doporučení k revmatologovi.Psoriázou trpí zhruba čtyři procenta populace, přičemž 30 procent z těchto pacientů je navíc postiženo psoriatickou artritidou. Přítomnost tohoto onemocnění s sebou nese implikace jak pro léčbu, tak na celkovou morbiditu pacienta, a proto je rozhodující jeho včasné rozpoznání. Bohužel řada studií potvrdila, že psoriatická artritida stále zůstává u pacientů s psoriázou poddiagnostikována. V článku publikovaném v letošním lednovém čísle Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology je představen screeningový test (PEST), což je validovaný krátký dotazník pro zachycení nediagnostikované psoriatické artritidy.

PEST byl použit v observační studii, které se zúčastnilo 1 614 pacientů s psoriázou, 904 (56 %) z nich bez psoriatické artritidy. Z této skupiny 904 pacientů mělo 12 procent skóre PEST tři a více, což znamenalo potřebu dalšího vyšetření. Zvýšené skóre PEST bylo také spojeno se ztenčením nehtů a zvýšeným BMI, což jsou další rizikové faktory rozvoje PsA.

Podle vedoucího studie P. J. Mease, M.D., Swedish Medical Center, University of Washington, Seattle, test PEST může dermatologům pomoci určit, kteří pacienti potřebují doporučení k revmatologovi, což napomáhá včasné diagnostice psoriatické artritidy a prevenci erozivního onemocnění, ke kterému dochází během prvního roku od vzniku psoriatické artritidy a které je spojeno s větším postižením.

Podle autorů studie mají v současné době dermatologové k dispozici již několik způsobů identifikace psoriatické artritidy, jako je ToPAS, PASQ a PACE. K identifikaci toho, který nástroj je nejlepší, je ale zapotřebí provést jejich přímé porovnání.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…