Přeskočit na obsah

Návrh na usnadnění získání způsobilosti

Zlepšit nevyhovující personální situaci v oblasti lékařské posudkové služby, to je jeden z cílů návrhu změn podmínek uznávání specializované způsobilosti lékaře, který předložil poslanec Adam Vojtěch. Vláda jeho návrh podpořila. Změny mají umožnit získat zvláštní specializovanou způsobilost v oboru posudkové lékařství většímu počtu lékařů.

Návrh by přinesl mimo jiné možnost absolvovat vzdělávání v nástavbovém oboru posudkové lékařství v přípravě rozvolněné až na jednu pětinu stanovené týdenní pracovní doby nebo možnost započtení odborné praxe absolvované v rámci vzdělávání v základním kmeni do vzdělávání v nástavbovém oboru. Podobně chce návrh také zjednodušit podmínky pro specializační vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie.

Návrh se zabývá i všeobecným praktickým lékařstvím. Specializační vzdělávání v základním kmeni bude podle návrhu uznáváno praktickým lékařům i na pracovištích, která nemají akreditaci pro všeobecné praktické lékařství, ale jen pro svůj obor, ve kterém se lékař na daném pracovišti cvičí. Pokud návrh projde, budou moci budoucí praktičtí lékaři absolvovat povinnou odbornou praxi v oborech chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína i interna, aniž by se tato pracoviště musela akreditovat vysloveně pro obor všeobecné praktické lékařství. Cílem je snížit zbytečnou byrokratickou zátěž akreditovaných zařízení. „Návrh zjednoduší a zrychlí specializační vzdělávání praktických lékařů,“ uvedl poslanec Vojtěch.

Návrh kromě toho řeší i přechodný problém se započítáváním praxe na neakreditovaných zařízeních, která dříve nároky akreditace splňovala. Prodlužuje také dobu, po kterou je možné povolit výkon odborné praxe lékaře bez uznání odborné způsobilosti, na tři roky. To by se dotklo lékařů ze třetích zemí, kteří tu pracují na takovou výjimku. „Důvodem je nevyhovující personální situace především u regionálních poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou závislí na zdravotnických pracovnících ze třetích zemí. V některých, pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim. Tito lékaři se před přihlášením k aprobačním zkouškám dlouhodobě připravují a získávají zkušenosti právě ve formě výkonu odborné praxe,“ vysvětluje důvodová zpráva k návrhu. Zároveň se zpřesňuje povinnost pro zahraniční lékaře bez uznané způsobilosti pracovat pod vedením atestovaného lékaře. Nově by museli být na pracovišti vždy oba ve stejnou dobu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…