Přeskočit na obsah

Návštěvní služba lékárníka, nebo online prodej léků na recept?

Další pokus o ustavení návštěvní služby lékárníka doprovází novelu zákona o zdravotních službách.


Debata o výdeji léků pacientům, kteří nemohou osobně do lékárny, pokračuje. Česká lékárnická komora navrhuje v rámci připomínkového řízení k novele zákona o zdravotních službách doplnit do definice lékárenské služby návštěvní službu. Pokud by se takový pojem dostal do zákona, mohla by se vyhláškou přesně stanovit pravidla. O stanovení pravidel pro návštěvní službu se mluví od loňského roku, kdy se v Poslanecké sněmovně objevil nápad na zrušení zákazu zásilkového prodeje léků na recept. To lékárnická komora považuje za nevhodné a nebezpečné.

„Důvodem návrhu je řešení obtížné situace pacientů, kteří pro své stáří nebo zdravotní stav nemohou navštívit lékárnu. Podmínky poskytování návštěvní služby by byly podrobně upraveny ve vyhlášce o správné lékárenské praxi. Návštěvní služba vykonávaná farmaceuty by současně zamezila čistě komerčně motivovaným řešením výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis zásilkovým způsobem, který je z mnoha důvodů zcela nevhodný,“ uvádí Česká lékárnická komora v oficiálních připomínkách k novele zákona o zdravotních službách.

Ministerstvo zdravotnictví teď zpracovává podněty z připomínkového řízení, než pošle novelu k dalšímu projednání ve vládě a v parlamentu. Už ve vnitřní diskusi mělo ale návrh lékárnické komory odmítnout s tím, že návštěvní služba lékárníka je nadbytečná, protože stejnou službu dnes zajišťují blízcí nebo poskytovatelé sociálních služeb.

Kritici současného stavu však poukazují na to, že při donášce léků blízkými nebo sociálními pracovníky se ztrácí informace o správném používání a uchovávání léčivého přípravku, ztěžuje se možnost generické substituce a není ošetřeno riziko nevhodného zacházení s lékem při přepravě.

Provozovatelé internetových lékáren volají po legalizaci kurýrní dodávky léčivých přípravků na recept s distanční dispenzační službou.

K donáškovým službám vydal nedávno stanovisko Státní ústav pro kontrolu léčiv. Upozorňuje na možná rizika, ale i potenciální přínosy donáškové služby. Podle SÚKL by bylo žádoucí stanovit v legislativě pro doručování léků na předpis pacientům jasná pravidla. „Spuštění systému eRecept a elektronické neschopenky a rozvíjení eHealth obecně přináší významný pokrok v komfortu poskytování zdravotních služeb, vytváří podmínky pro rozvoj doplňkových služeb a také ze strany pacientů vyvolává zájem o využívání navazujících elektronických systémů, prostřednictvím kterých by si mohli v lékárně elektronicky rezervovat výdej předepsaných léčiv včetně jejich případné donášky domů. Ústav si je vědom, že technologický pokrok a zároveň hrozby pandemií diametrálně mění náhledy i na společenské potřeby v oblasti zacházení s léčivými přípravky. Nicméně je stále nezbytné brát v potaz lidské zdraví jako základní hodnotu, tedy zabezpečit, aby si léčivé přípravky, které mají být dopraveny pacientovi donáškovou službou, zachovaly svou jakost, bezpečnost a účinnost, tedy aby takto vydanými léčivými přípravky nemohlo být ohroženo lidské či veřejné zdraví,“ konstatuje SÚKL. „Ústav nerozporuje nepochybný přínos možnosti doručení léčivých přípravků pro vybrané skupiny pacientů, současně však považuje za nanejvýš žádoucí, aby pro tuto službu byla stanovena jasná pravidla a podmínky, za kterých může být poskytována, a to včetně možnosti její účinné kontroly,“ uvádí SÚKL.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené