Přeskočit na obsah

Návštěvní služba lékárníka

Lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. Při méně závažných zdravotních obtížích přichází polovina populace pro radu do lékárny, kde si zároveň mohou vyzvednout léky. Plánovaná návštěvní služba lékárníka by tuto možnost měla dát také imobilním pacientům. Už teď, bez úhrady pojišťovnou, poskytují tuto službu někteří lékárníci, zejména na venkově. Podle návrhu ČLnK by služba byla na indikaci lékaře pro imobilní pacienty hrazena zdravotní pojišťovnou. Lékárník by měl povinnost pacienta doma řádně poučit a po určité době mu zavolat, zda porozuměl tomu, jak se léky užívají, zda je užívá a nepozoruje nežádoucí účinky. Tak to je například ve Skandinávii. ČLnK má předpřipraven doporučený postup. Zeptali jsme se lékárníků, lékařů, sester i ředitele společnosti poskytující domácí zdravotní péči: Poskytují ve vašem regionu lékárníci nějakou formou doručení léků imobilním pacientům a mělo by smysl zavést návštěvní službu lékárníka pro výdej léků těmto pacientům, která by byla hrazena ze zdravotního pojištění?  • MUDr. Josef Čupka, MPH,

praktický lékař pro dospělé, Mediciman, s. r. o., Praha

Doručování léků není lékárnou v místě mého působení zajišťováno. Tento servis realizuje spíše pečovatelská služba, která poskytuje komplexní pečovatelské služby včetně dovozu jídel. Ze zdravotního pojištění je však hrazena návštěvní služba praktického lékaře – částkou 30 Kč za cestu k pacientovi! Levnější transportní službu jakéhokoli odborníka (opravář účtuje cca 400–600 Kč) včetně benzinu a opotřebení automobilu určitě nikdo nezajistí. Pochybuji o tom, že by dobrovolně chtěli vysokoškolsky vzdělaní lékárníci realizovat dopravu léků na recept včetně poučení pacienta o užívání a interakcích léků za 30 Kč. Budu rád, pokud lékárníci zveřejní své výpočty ceny, za kterou by mohla tato jejich služba reálně fungovat, a otevřou s pojišťovnami toto téma veřejně.  • Mgr. Leona Štěpková,

Lékárna Medea v Hrobu a Hostomicích (okres Teplice)

Já, a myslím, že i většina mých kolegyň a kolegů, máme osobní zkušenost s občasným dovozem léků někomu domů. Nebývají to ovšem imobilní pacienti, spíše starší spoluobčané z „Horní Dolní“ bez auta a se špatným dopravním spojením. A jedná se o léky, které jsme jim museli objednat, protože z různých důvodů nebyly. Z vlastní zkušenosti vím, že imobilní pacienti mají někoho, kdo se o ně stará, pomáhá jim a vyzvedává pro ně u nás pravidelně léky. Mnoho z nich před tím telefonuje – chtějí něco zkonzultovat nebo přikoupit a chtějí to probrat přímo s námi. Dávno nabízíme možnost objednat si léky předem, třeba e‑mailem, aby měli jistotu, že budeme mít vše připravené, ale o tuto službu je minimální zájem. A pokud ano, jsou to téměř vždy klienti mladší, mobilní a zaměstnaní, kteří chtějí ušetřit čas. Když už to využije senior, vždy telefonuje. Mám prostě pocit, že naši klienti chtějí být s námi v osobním kontaktu. P. S.: Určitě se najdou lidé, pro které by taková služba, placená ze zdravotního pojištění, smysl měla, ale skutečné problémy k řešení v lékárenství vidím jinde.  • Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA,

ředitel TopHelpPlus, s. r. o.

Doručování léků lékárnou zatím v regionech, kde působí domácí péče TopHelp, nefunguje. Myslím, že by služba byla vítána i přes některé problémy, které s sebou nese. U imobilního pacienta, kde nelze zajistit otevření dveří při doručení léků, je problém s převzetím. Tam hrají úlohu sestry domácí péče, které zajistí u lékaře předpis, léky mohou vyzvednout a při návštěvě pacienta léky předat a nadávkovat k užití. Tato služba je dosud vykonávána bez úhrady ze zdravotního pojištění, což by se mělo zásadně změnit. Tam, kde rodina funguje, problém s předáním léků není. Problém je hlavně u imobilních nebo méně mobilních pacientů, kteří žijí sami a nemají zajištěnou domácí péči.  • TopHelpPlus, s. r. o. – vedoucí sestry z regionů

Ostrava: V našem regionu Ostrava o této službě nevím. Ptala jsem se i klientů, zda o nějaké této službě vědí. Jediné, co je, tak jim firma dováží pleny, které třeba mají napsané na tři měsíce. Pokud máme klienta, kterému chystáme léky a nemá příbuzné, tak léky zajišťujeme my přes PL, ten nám zašle elektronický recept a my léky vyzvedneme. Určitě by takovou službu klienti uvítali, pokud bude lékárníky nabízena.

Brno: Z mého pohledu by tato služba jistě měla smysl právě u imobilních či těžce mobilních klientů, u kterých je největší komplikací zajistit někoho z rodiny, známých, sousedů, který by jim ať už léky, či různé zdravotní pomůcky vyzvedl. Velmi často se tito klienti dostávají do situace, že jim některý lék, pleny aj. dojdou, protože nikdo nemohl recept či poukaz na pomůcku vyzvednout.

Praha: Imobilní klient nedokáže dojít otevřít dveře. Takže i tak je potřeba další osoby (rodina, zdravotní sestra, pečovatelka), ze zkušenosti s dovážkou nákupu na čas k imobilní klientce vím, že není úplně snadné domluvit s řidičem přesný čas, kdy tam je někdo, kdo otevře dveře. U klientů, kde funguje rodina, vždy telefonicky nebo vzkazem dáme vědět rodině, že je třeba obstarat léky, a rodina dodá. U klientů, kde rodina nefunguje, komunikujeme přímo s lékařem my, zavoláme si o recept, rovnou v lékárně vyzvedneme a dovezeme ke klientovi (pečovatelka má k dispozici klíče).  • PharmDr. Jarmila Skopová,

Lékárna U Zlatého hada, Cvikov, předsedkyně spolku Poskytovatelé lékárenské péče

Lékárník většinou o těchto pacientech ve svém regionu ví, jejich problémy chápe, a pokud to situace pacienta skutečně vyžaduje, návštěvní službu vykoná, přestože za ni nyní nedostává zaplaceno. To je má dlouholetá zkušenost. Není to však normální stav, tato služba, ač ve společnosti vyžadovaná, nemá stanovena žádná pravidla ani úhradu. Proto aktivitu zavést výkon návštěvní služby lékárníka vítám. Imobilní pacient bude mít jistotu, že o službu může požádat, a ten, kdo ji vykoná, za ni dostane zaplaceno. Na tom jistě není nic špatného. Bude‑li službu na úhradu ze zdravotního pojištění indikovat lékař (podobně jako např. domácí péči), nemyslím si, že bude jakkoli nadměrně či neodůvodněně využívána. Ze své praxe také vnímám, že příležitosti této návštěvy pacienti velmi často využívají k tomu, aby se na problémy, které v souvislosti s léky vnímají, ptali. Už proto by ji měl vykonávat lékárník.  • Mgr. Aleš Nedopil,

Lékárna U Bílého lva, Říčany u Prahy, předseda spolku Vaši Lékárníci CZ

Forma distančního výdeje léčiv není možná a nemám informace o tom, že by ji někdo v našem regionu provozoval. V naší lékárně např. nabízíme službu dovezení objemné inkontinence pacientovi až do domu, která je občas využívána. Do budoucna si ale dokážu představit, že bude legislativně umožněna návštěva lékárníka přímo u pacienta, přičemž tato návštěva bude hrazena zdravotní pojišťovnou. Obsahem této specifické činnosti by podle mne měla být především kontrola medikace pacienta celkově, vč. posouzení duplicit a interakcí v užívání, využití správných terapeutických schémat. Zároveň by byla vhodná kontrola zásob léčiv v domácnosti (exspirace, uchovávání apod.) Podmínkou pro kvalitní poskytnutí této služby by však musela být zákonná registrace takového pacienta ve „své lékárně“, podobně jako je tomu např. u praktiků. Registrovaná lékárna a v ní lékárníci by potom dokázali skutečně vést u pacienta racionální terapii. Podobná povinnost registrace je v některých státech Evropy, kde je to propojeno i s distančním výdejem léčiv na recept, kdy lékárník plně odpovídá za správnou terapii a compliance pacienta. Často v ČR slyšíme názor, že právě distanční výdej a zasílání léčiv přes internet umožní lepší dostupnost léčiv, zejména pro invalidy. Tento názor je ale z výše uvedených důvodů pouze jednostranný a pro pacienta velmi nebezpečný, a to jak z pohledu nekontrolovaného výdeje, konzumace, tak i absence osobní komunikace s lékárníkem, který je ve vzdálené e‑shopové lékárně fyzicky nedostupný. V případě registrace pacienta v jeho „nejbližší lékárně“ je pak většina rizik eliminována a jednoznačně povede k výrazně lepší compliance.  • PharmDr. Martin Kopecký,

Lékárna Zdraví, Zábřeh, člen představenstva ČLnK

Tato služba funguje v našem regionu (Šumpersko) na základě domluvy lékárny a konkrétního pacienta. Velmi často v našem regionu zajišťují tuto službu pro imobilní pacienty pracovníci Charity. Ale pokud nám do lékárny zavolá pacient s prosbou o doručení léků (nebo zdravotnických prostředků) k němu domů, tak je podle mého samozřejmostí mu vyhovět. Každá lékárna má několik takovýchto pacientů, o které se stará a donáškovou službu jim poskytuje. Více je tato služba rozšířená na venkově než ve městech. Konkrétně v naší výdejně léků v třítisícové obci máme pacienty naučené natolik, že je navštěvujeme v průměru jednou až dvakrát týdně. Současná legislativa na tuto praxi sice nepamatuje, ale takových situací a příkladů, kdy si lidé vzájemně vycházejí vstříc, je kolem nás spousta. Pokud by byla návštěvní služba lékárníka ukotvena do legislativy, dostala by tato praxe i jasná pravidla. V situaci, kdy by byla návštěvní služba lékárníka indikována lékařem, si dokážu představit i její úhradu zdravotní pojišťovnou.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.