Přeskočit na obsah

Navzdory obtížím, s nimiž se potýkají, zvládli praktičtí lékaři tíživou situaci na jedničku

Vážení čtenáři,

nejdříve mi prosím dovolte nekomentovat současné negativní zprávy, které se na nás valí ze všech sdělovacích prostředků.

Medicína po promoci je a bude odborným časopisem, takže můžeme s ulehčením kvitovat odeznívající pandemii covidu‑19 s nadějí, že poslední vlna byla opravdu poslední. Přes všechna negativa přinesla i mnoho pozitivních poznatků, které bychom měli zhodnotit a vzít si z nich poučení. Velikým poselstvím pro celou českou populaci, a to nejen odbornou, je skutečnost, jakým skvělým způsobem zvládla situaci naše primární péče.

O osobních zkušenostech se zvládáním pandemie ve své venkovské praxi, a nejen o tomto tématu, hovoří v našem hlavním rozhovoru MUDr. David Halata. Venkovské lékařství (týká se 30–50 % praxí) bojuje se skutečnou a prohlubující se personální krizí a její řešení nebude jednoduché. Nakolik pomůže telemedicínský přístup, jakou roli tu hraje vzdělávání a proč má smysl do ordinací praktických lékařů zavádět ultrazvuk, to jsou další témata, o nichž jsme s doktorem Halatou hovořili (str. 79–84).

Pokračujeme ve snaze přiblížit obsah časopisu vám – lékařům v první linii, ambulantním specialistům – a v příštích číslech se budeme věnovat problematice předatestační přípravy.

V tomto čísle jsme se zaměřili na praktické aspekty flebologie a angiologie (str. 86–98). Přinášíme i sérii kazuistik (Point‑of‑Care ultrasonografie plic v primární péči o pacienty s onemocněním covid‑19, Hypertriglyceridemická forma akutní pankreatitidy, Obézní hypertonik a Využití podtlakové terapie ran, str. 118–129).

Konference, kongresy a sympozia se již začaly konat prezenčně, respektive v hybridní formě – prezentace v reálném čase na reálném místě a online přenos, který má však tu výhodu, že si jej lze pustit ze záznamu v době, kdy nenarušuje denní rutinu.

Redakce a její spolupracovníci se již několika odborných akcí zúčastnili, takže vám přinášíme první zprávy jako v době, kdy „svět byl ještě normální“.

Kromě ryze medicínských témat nás zaujala konference Hospodářské komory České republiky, na níž bylo představeno zdraví jako vzácná komodita, o niž se v ČR moc nestaráme. Zlepšení zdravotního stavu populace, zejména snížení prevalence preventabilních chronických onemocnění, jakými jsou diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, některé typy onkologických chorob nebo třeba CHOPN, by napomohlo české ekonomice. Tento jev se dá i vyčíslit v procentech nárůstu HDP (str. 140–142).

Za redakci a všechny spolupracovníky přeji čtenářům Medicíny po promoci krásné jaro a léto. Těšíme se na opětovné setkání nad časopisem na konci října.

MUDr. Marta Šimůnková

Senior konzultant Medical Tribune CZ

Sdílejte článek

Doporučené