Přeskočit na obsah

Nedostatek evidence u farmakoterapie po zástavě oběhu

O aktuálních farmakoterapeutických přístupech po zástavě oběhu mimo nemocnici na kongresu České kardiologické společnosti hovořil MUDr. Andreas Krüger, Ph.D., z Kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce, Praha. Jak připomněl, zástava oběhu v tom lepším případě začíná laickou resuscitací, následuje telefonicky navigovaná a profesionální resuscitace, ev. defibrilace. Používány jsou různé mechanické zevní masážní systémy a v této souvislosti je třeba začít zvažovat i farmakoterapii. Guidelines z roku 2015 uvádějí tři skupiny léků: vazopresory, antiarytmika a jiné speciální léky. Tato doporučení jsou z hlediska farmakoterapie velmi podobná těm předchozím z roku 2010.

K nejčastěji podávaným vazopresorům patři adrenalin, který v klinických studiích signifikantně zvýšil ROSC a přežití do hospitalizace, nicméně neprokázal žádný rozdíl v přežití po propuštění nebo v neurologickém deficitu. Je indikován při oběhové zástavě z jakýchkoli příčin. Dalším často používaným lékem je vazopresin. Ve srovnání s adrenalinem málo ovlivňuje mozkovou perfuzi, není tolik náchylný na acidózu a nezpůsobuje plicní vazokonstrikci. Amiodaron podle klinických studií u komorových arytmií, které jsou rezistentní na defibrilaci, vykazuje ve srovnání s placebem vliv na vyšší přežití. Indikací pro jeho podání je refrakterní VF/pVT nebo hemodynamicky stabilní VT.

„Zajímavou skupinou jsou betablokátory, o nichž víme, že redukují komorové arytmie, snižují riziko náhlé srdeční smrti při řadě patologií. Malá studie ukazuje, že pacienti, kteří byli resuscitováni, opakovaně defibrilováni a dostali esmolol, měli vyšší ROSC i vyšší šanci na přežití s dobrým neurologickým výsledkem. Stejně zajímavou skupinou jsou kortikosteroidy, které potencují vazokonstrikční efekt katecholaminů a snad podle zvířecích modelů mohou redukovat ischemicko‑reperfuzní poškození,“ uvedl MUDr. Krüger.

Jak uzavřel, evidence o účinnosti farmakoterapie během oběhové zástavy je malá. Některé léky sice ukázaly slibné účinky, ale pouze na zvířecích modelech. Adrenalin má důkazy o tom, že zvyšuje šanci na ROSC a snad krátkodobé přežití. Nicméně v tuto chvíli nemáme žádné důkazy zlepšeného dlouhodobého přežití s příznivým neurologickým výsledkem. Využití betablokátorů a kortikoidů při oběhové zástavě zůstává otázkou.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…