Přeskočit na obsah

Největší pediatrická akce tentokrát v Ostravě

XVI. pediatrický kongres s mezinárodní účastí proběhl 13. až 15. října 2022. Hostila ho po delší přestávce Ostrava a přijelo na něj přes 460 lékařů a sester.

Na XVI. pediatrickém kongresu byla předána cena prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii, kterou letos obdržel doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc., dlouholetý přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

„Mám radost, že byl velký zájem začínajících kolegů o středeční, úvodní blok přednášek v rámci setkání mladých pediatrů. A určitě mě potěšil program, kvalita a velká účast v sesterské sekci,“ uvedl prezident kongresu doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

Diplom za celoživotní práci v oblasti léčebně‑preventivní péče o děti v rámci kongresu převzala Bc. Jaroslava Bajerová, bývalá dlouholetá vrchní sestra Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, MUDr. Jaromíra Hubová, bývalá zástupkyně přednosty této kliniky, MUDr. Vlasta Janštová, která se specializuje na endokrinologii a diabetes, MUDr. Norbert Semenďák, bývalý dlouholetý primář Městské nemocnice Ostrava, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., bývalý přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, a Ema Vojtíšková, bývalá sestra Dětské kliniky 1. LF UK a VFN a Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Sdílejte článek

Doporučené