Přeskočit na obsah

Někdy je pro rodiče obtížné péči zajistit

Dostupnost rehabilitačních pobytů závisí na možnostech rodiny, potvrzuje MUDr. Petra Fuchsová z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole.



 

  • Jak se mění domácí péče o vaše dětské pacienty?

 

Pracuji v neurosvalovém centru, pečujeme o děti s onemocněním, které omezuje jejich pohyb. Léčíme vzácná onemocnění, například svalové dystrofie, spinální muskulární atrofie. Hodně dopředu šla v této oblasti podpůrná péče ve smyslu rehabilitace, dechové podpory a podobně. Díky tomu se prodlužuje délka života pacientů. Zvyšuje se dostupnost pomůcek, například různých úprav vozíků, které jim poskytují jistou soběstačnost.



 

  • Na tiskové konferenci Dobrého anděla mluvily dvě rodiny, kde je dobře zajištěná domácí péče. Je to samozřejmost?

 

Není. Pro některé rodiče, zejména v menších obcích, je obtížnější zajistit kvalitní péči. Například v Praze jsou dostupnější rehabilitační zařízení. Už jen dojíždění do bazénu je z některých míst náročnější, přitom cvičení v bazénu těmto dětem hodně pomáhá.



 

  • Jsou pro vaše pacienty dostupné dlouhodobé rehabilitační pobyty?

 

Rehabilitační pobyty jsou hodně významné, pomáhají zlepšit kondici, probíhá na nich dechová rehabilitace, skutečně zvyšují kvalitu života. Dostupnost těchto pobytů závisí na možnostech rodiny. Když je maminka samoživitelka a má víc dětí, není jednoduché to zajistit. Rehabilitační kliniky kapacity mají, i když jsou v nich přeci jen delší čekací doby.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené