Přeskočit na obsah

Nekrolog: Zemřela Mgr. Jana Drexlerová

V pondělí 28. prosince 2020 zemřela po dlouhé těžké nemoci spoluzakladatelka největší specializované pacientské organizace s celostátní působností Mamma HELP. Od počátku stála v čele organizace a následně i jako ředitelka celé sítě Mamma HELP center (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Přerov, Zlín, České Budějovice). Organizace byla založena v roce 1999 a za 20 let svého působení poskytla pomoc desetitisícům žen v jejich kritické životní situaci po sdělení diagnózy karcinom prsu.

Jana Drexlerová se podílela rovněž aktivně na založení Aliance českých organizací žen s rakovinou prsu a několik let pracovala jako její projektová manažerka. Organizovala a osobně vedla rekondiční pobyty pro ženy po léčbě karcinomu prsu. Organizovala řadu vzdělávacích projektů, sama byla jejich autorkou. Za svou činnost byla opakovaně vyznamenána.

Byla šéfredaktorkou časopisu Mamma HELP, publikovala v odborných časopisech, přednášela o prevenci karcinomu prsu a na mezinárodním fóru o významu pacientských organizací, jejich struktuře a financování. Byla autorkou scénáře TV spotu k mammárnímu screeningu, videokazety Cvičení pro ženy po operaci prsu a řady rozhlasových pořadů o onkologických pacientech.

Mgr. Jana Drexlerová byla mimořádně milá, činorodá, neúnavná, cílevědomá, skromná, empatická žena naplněná snahou a vírou konati dobro.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené