Přeskočit na obsah

Nekrolog - Ztráta české interny

Ve věku 83 let zemřel 22. října profesor MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN. Po studiu pracoval v klatovské nemocnici, odkud po čtyřech letech přešel na Interní kliniku v Plzni. V roce 1965 nastoupil na III. interní kliniku VFN, s níž spojil celý svůj profesní život a kde patřil k nejvýznamnějším žákům zakladatele české endokrinologie profesora Charváta. Na této klinice pracoval jako sekundář, odborný asistent, docent a profesor. V letech 1990 až 2001 zde zastával funkci přednosty kliniky.

Osobnost pana profesora již před mnoha lety překročila hranice Česka a Slovenska a odbornou veřejností byl vnímán jako renomovaný odborník evropského formátu. Stal se jedním z prvních čestných členů Evropské endokrinologické společnosti a byl členem výboru Evropské neuroendokrinologické asociace. Kromě vědecké, léčebně preventivní a pedagogické činnosti zastával celou řadu funkcí, z nichž jmenujme alespoň funkci předsedy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, viceprezidenta České lékařské komory, předsedy České endokrinologické společnosti ČLS JEP, předsedy oborové rady IGA a mnohé další. Nejvýznamnějším oceněním pana profesora Marka byl nepochybně titul Rytíř českého lékařského stavu, který mu byl udělen v roce 1997. Ceny rektora UK, Ceny České endokrinologické společnosti a České internistické společnosti i cena Českého literárního fondu pak jen dokreslují celkový obraz významu jeho práce.

Při vzpomínce na pana profesora Marka nesmíme zapomenout především na jeho laskavost a lidskou dimenzi jeho života. Byl příkladem skvělého lékaře, pedagoga, ale především člověka, který nikdy neváhal předřadit zájmy pacientů, studentů a kolegů nad zájem svůj. Poslední rozloučení s panem profesorem se koná ve čtvrtek dne 31. října 2019 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…

Pardubice mají nový pavilon psychiatrie

23. 11. 2021

Nový pavilon psychiatrie přináší důstojné prostředí pro léčbu duševních onemocnění a větší kapacitu. V Pardubické nemocnici byl po dvou letech…

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…