Přeskočit na obsah

Nemoc modifikující léčiva nemají negativní dopad na těhotenství žen s RS

Mezi sděleními na 34. kongresu Evropské společnosti pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS), který nedávno proběhl v Berlíně, zazněla i zpráva vyvracející domněnky o negativní vlivu nemoc modifikujících léčiv (DMTs) na plodnost matek s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RR-RS) nebo zdraví jejich plodu.

Autoři si dali za cíl určit, zda by rozhodnutí o nasazení imunomodulační terapie RS mělo být posouzeno i s ohledem na pacientčino přání v blízké době otěhotnět. Analyzovali proto data žen s RR-RS, které porodily v období 2002-2017, aby určili vliv DMTs na progresi nemoci, plodnost a výsledek těhotenství. Pro zohlednění závažnosti nemoci, věku, předchozích těhotenství a známých potíží s plodností byla provedena mnohorozměrová analýza.

Pacientky (n = 125; věk při porodu 31,8±4,6 let; rozpětí 20-45) byly rozděleny do 3 terapeutických ramen: (a) neléčené 3 měsíce před početím, (b) léčené 3 měsíce před početím, (c) léčené během těhotenství. Výstupy studie zahrnuly nutnost léčby neplodnosti, těhotenské komplikace, ataky během těhotenství, typ porodu, percentil dítěte, porodní váhu, týden porodu, ataky a změny v EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre v prvním roce po porodu.

Celkem bylo hodnoceno 219 porodů živého dítěte (od 125 matek s RS). Z těchto pacientek bylo 13 léčeno s DMTs během těhotenství a 12 (rozděleno rovnoměrně mezi terapeutická ramena) jich před početím potřebovalo léčbu neplodnosti. Nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami, co se týká nutnosti léčby neplodnosti, času do otěhotnění, výsledku těhotenství a komplikací, změn v EDSS skóre nebo atak nemoci během těhotenství a po něm.

Autoři vyvozují, že podle těchto výsledků by rozhodnutí o léčbě DMT u pacientek s RR-RS v plodném věku nemělo být ovlivněno otázkou možného brzkého těhotenství.

Zdroj: Neurology Advisor Conference Highlights, dostupné na https://www.neurologyadvisor.com/ectrims-2018/treatment-for-multiple-sclerosis-and-pregnancy-outcomes/article/806747/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené