Přeskočit na obsah

Nemoc modifikující léčiva nemají negativní dopad na těhotenství žen s RS

Mezi sděleními na 34. kongresu Evropské společnosti pro léčbu a výzkum roztroušené sklerózy (ECTRIMS), který nedávno proběhl v Berlíně, zazněla i zpráva vyvracející domněnky o negativní vlivu nemoc modifikujících léčiv (DMTs) na plodnost matek s relaps-remitující roztroušenou sklerózou (RR-RS) nebo zdraví jejich plodu.

Autoři si dali za cíl určit, zda by rozhodnutí o nasazení imunomodulační terapie RS mělo být posouzeno i s ohledem na pacientčino přání v blízké době otěhotnět. Analyzovali proto data žen s RR-RS, které porodily v období 2002-2017, aby určili vliv DMTs na progresi nemoci, plodnost a výsledek těhotenství. Pro zohlednění závažnosti nemoci, věku, předchozích těhotenství a známých potíží s plodností byla provedena mnohorozměrová analýza.

Pacientky (n = 125; věk při porodu 31,8±4,6 let; rozpětí 20-45) byly rozděleny do 3 terapeutických ramen: (a) neléčené 3 měsíce před početím, (b) léčené 3 měsíce před početím, (c) léčené během těhotenství. Výstupy studie zahrnuly nutnost léčby neplodnosti, těhotenské komplikace, ataky během těhotenství, typ porodu, percentil dítěte, porodní váhu, týden porodu, ataky a změny v EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre v prvním roce po porodu.

Celkem bylo hodnoceno 219 porodů živého dítěte (od 125 matek s RS). Z těchto pacientek bylo 13 léčeno s DMTs během těhotenství a 12 (rozděleno rovnoměrně mezi terapeutická ramena) jich před početím potřebovalo léčbu neplodnosti. Nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami, co se týká nutnosti léčby neplodnosti, času do otěhotnění, výsledku těhotenství a komplikací, změn v EDSS skóre nebo atak nemoci během těhotenství a po něm.

Autoři vyvozují, že podle těchto výsledků by rozhodnutí o léčbě DMT u pacientek s RR-RS v plodném věku nemělo být ovlivněno otázkou možného brzkého těhotenství.

Zdroj: Neurology Advisor Conference Highlights, dostupné na https://www.neurologyadvisor.com/ectrims-2018/treatment-for-multiple-sclerosis-and-pregnancy-outcomes/article/806747/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…