Přeskočit na obsah

Nemocniční informační systém: jedna platforma pro pět nemocnic

Zavedení jednotné struktury zdravotnické dokumentace, sjednocení procesů při poskytování zdravotní péče a data pro sledování klinické výkonnosti zdravotnických pracovišť, to vše s sebou nese implementace nového klinického informačního systému v nemocnicích v Pardubickém kraji. Jednotné nastavení pomůže zjednodušit správu KIS a zvýší datovou bezpečnost.

Koncem tohoto léta bude mít všech pět zdravotnických zařízení Nemocnice Pardubického kraje nový jednotný nemocniční informační systém. Implementační fázi, která postupně běží od loňského podzimu, předcházelo vypracování podrobných analýz a stovky hodin technologických příprav. Na konci této cesty by měly na podzim nemocnice s více než pěti tisíci zaměstnanci již plně využívat jednotný systém a Pardubický kraj mít jako první v republice sjednocenou elektronickou zdravotnickou dokumentaci v rámci svých nemocnic akutní lůžkové péče.

Pět nemocnic – čtyři systémy

K rozhodnutí sloučit klinické informační systémy pěti nemocnic vedla celá řada důvodů. „Když jsme připravovali v roce 2017 studii pro žádost o financování, byly v našich nemocnicích provozovány čtyři rozdílné klinické informační systémy bez centrálního registru pacientů. Klinické informační systémy byly většinou technologicky zastaralé s rizikem ukončení podpory. Jednotný KIS byl důležitým krokem výstavby jednotné informační infrastruktury v NPK kompatibilní k eHealth a eGovernment. Od počátku jsme však věděli, že systém musí být jednotný s ohledem na elektronickou zdravotní dokumentaci a pracovní postupy při zachování specifik jednotlivých odborností. Přínosů jednotné struktury elektronické zdravotní dokumentace a jednotných vybraných formulářů KIS je totiž mnoho a na mnoha úrovních,“ říká Roman Michálek, vedoucí projektového týmu KIS a lékař Pardubické nemocnice.

Zmiňme třeba efektivitu práce zdravotníků, kteří se rychleji orientují v jednotné struktuře zdravotnické dokumentace, ať už pochází z jakékoli nemocnice. Zdravotnickou dokumentaci lze sdílet mezi nemocnicemi, což představuje velký benefit i pro pacienta. Nesporný význam má i stejná datová struktura pro výstupy využívané pro řízení nemocnic, tedy např. pro manažerský systém, pro různé výkazy, které nemocnice posílají do registrů, a v neposlední řadě i pro vykázání péče a možnost jejího validního srovnání. Právě toho nebylo možné dosáhnout se čtyřmi rozdílnými systémy využívanými v pěti nemocnicích.

E‑health a bezpečnost

Další oblast je spojena se správou a bezpečností informačního systému. „Jednotná nastavení pomáhají zjednodušit správu a zvýšit bezpečnost. Přístup k elektronické zdravotní dokumentaci je pak centrálně řízen a zabezpečen v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Jednotné a v souladu s legislativou jsou tak i výstupy do krajského i národního (tzv. NCP) eHealth prostoru,“ doplňuje Martin Coufal, ředitel ICT úseku Nemocnice Pardubického kraje.

Na straně nemocnic i dodavatele, kterým je společnost Stapro, dlouhodobě spolupracoval řešitelský tým. Spolupráce vycházela z procesního modelu spojeného s projektovým řízením. Výsledkem je sjednocená zdravotní dokumentace, tzv. globální šablony s možností individualizace požadovaného nastavení jednotlivých nemocnic. Výsledné úpravy, které by zohlednily specifické požadavky jednotlivých odborností nebo lokalit, se prováděly tak, aby se nenarušil celkový koncept a aby zůstala zachována hlavní struktura dokumentů.

„Důležité je, že se navzdory složitému covidovému období, v němž projekt probíhal, držíme plánu. Implementace nového systému běží za plného provozu, což s sebou nese opravdu vysoké nároky na uživatele systému. Naši zaměstnanci tak zaslouží velké poděkování za své nasazení při přechodu na nový KIS. I proto jsem velmi rád, že se blížíme úspěšnému cíli a že je již nyní patrné, jaké výhody jednotný KIS přináší,“ uzavírá Roman Michálek.

Sdílejte článek

Doporučené