Přeskočit na obsah

Nepřestaňte léčit dyslipidemii u osob pokročilého věku

Podávání léků proti poruchám lipidového metabolismu, jako jsou statiny, ezetimib, inhibitory PCSK9, seniorům vyvolává obavy z dalšího zvýšení už existujícího rizika plynoucího z jejich stáří a také z léčení různých komorbidit dalšími potřebnými léky. Proto bylo obtížné dát dohromady dostatečnou skupinu pacientů starších 70 let. Existuje spousta dat, která ukazují na vzestup rizika u pacientů pokročilého věku po podání statinů, nebo kombinace statinů s ezetimibem a v poslední době také po podání inhibitorů PCSK9.

Autoři dokázali, že dyslipidemie zůstává závažným, ale léčitelným rizikovým faktorem také v pozdním věku. Uvádějí úspěchy podávání statinů v primární i sekundární prevenci a komentují negativní účinky jejich podávání u starších osob. Obdobně komentují také podávání jiných látek snižujících lipidy. Uzavírají, že by senioři neměli být automaticky vyřazováni z léčení léky snižujícími lipidy a jejich podávání (zejména statinů) by u nich mělo pokračovat i nadále, bez ohledu na komplikace působené komorbiditami a polypragmazií.

Yandrapalli S, Gupta S, Andries GE, et al. Drug therapy of dyslipidemia in the elderly. Drugs Aging 2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nejen ukolébavky

7. 12. 2021

Na svět ročně přichází asi 15 milionů předčasně narozených dětí. Různou, někdy dlouhou dobu žijí na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče.…

Krátce

7. 12. 2021

Co je nového u nealkoholické steatohepatitidy? Vzhledem k rostoucímu významu nealkoholického ztukovatění jater (NAFLD) a jeho zánětlivých projevů …

Dum spiro, spero…

7. 12. 2021

Jeden kongres, jedno sympozium, ale hned dvě témata – jednak CHOPN, jednak deprese. To, co je spojuje, jsou třeba smutná čísla ze statistik. Podle…