Přeskočit na obsah

Nepřestaňte léčit dyslipidemii u osob pokročilého věku

Podávání léků proti poruchám lipidového metabolismu, jako jsou statiny, ezetimib, inhibitory PCSK9, seniorům vyvolává obavy z dalšího zvýšení už existujícího rizika plynoucího z jejich stáří a také z léčení různých komorbidit dalšími potřebnými léky. Proto bylo obtížné dát dohromady dostatečnou skupinu pacientů starších 70 let. Existuje spousta dat, která ukazují na vzestup rizika u pacientů pokročilého věku po podání statinů, nebo kombinace statinů s ezetimibem a v poslední době také po podání inhibitorů PCSK9.

Autoři dokázali, že dyslipidemie zůstává závažným, ale léčitelným rizikovým faktorem také v pozdním věku. Uvádějí úspěchy podávání statinů v primární i sekundární prevenci a komentují negativní účinky jejich podávání u starších osob. Obdobně komentují také podávání jiných látek snižujících lipidy. Uzavírají, že by senioři neměli být automaticky vyřazováni z léčení léky snižujícími lipidy a jejich podávání (zejména statinů) by u nich mělo pokračovat i nadále, bez ohledu na komplikace působené komorbiditami a polypragmazií.

Yandrapalli S, Gupta S, Andries GE, et al. Drug therapy of dyslipidemia in the elderly. Drugs Aging 2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…