Přeskočit na obsah

Nepřestaňte léčit dyslipidemii u osob pokročilého věku

Podávání léků proti poruchám lipidového metabolismu, jako jsou statiny, ezetimib, inhibitory PCSK9, seniorům vyvolává obavy z dalšího zvýšení už existujícího rizika plynoucího z jejich stáří a také z léčení různých komorbidit dalšími potřebnými léky. Proto bylo obtížné dát dohromady dostatečnou skupinu pacientů starších 70 let. Existuje spousta dat, která ukazují na vzestup rizika u pacientů pokročilého věku po podání statinů, nebo kombinace statinů s ezetimibem a v poslední době také po podání inhibitorů PCSK9.

Autoři dokázali, že dyslipidemie zůstává závažným, ale léčitelným rizikovým faktorem také v pozdním věku. Uvádějí úspěchy podávání statinů v primární i sekundární prevenci a komentují negativní účinky jejich podávání u starších osob. Obdobně komentují také podávání jiných látek snižujících lipidy. Uzavírají, že by senioři neměli být automaticky vyřazováni z léčení léky snižujícími lipidy a jejich podávání (zejména statinů) by u nich mělo pokračovat i nadále, bez ohledu na komplikace působené komorbiditami a polypragmazií.

Yandrapalli S, Gupta S, Andries GE, et al. Drug therapy of dyslipidemia in the elderly. Drugs Aging 2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.