Přeskočit na obsah

Nespavost, hypnotika a silniční nehody

Sedmičlenný kanadsko‑francouzský vědecký tým, v jehož čele stál Charles M. Morin (univerzitní klinická a výzkumná pracoviště Quebec, QC a Bordeaux), se zabýval nespavostí, užíváním hypnotik a vztahem k silničním kolizím. Výsledky pětileté kohortové studie, založené na populaci, publikoval lékařský časopis Sleep ve svém srpnovém čísle.

Cíle studie byly zkoumat rizika nehod spojených s nespavostí nebo hypnotiky a jak tyto rizikové faktory vzájemně působí ve vztahu k pohlaví a věku účastníků studie.

Byl posuzován populační vzorek 3 413 dospělých osob (průměrný věk 49 let, 61,5 % žen) s nespavostí nebo bez ní, každoročně následně po dobu pěti let stran jejich spánkových vzorců, užívání hypnotik a silničních kolizí.

Bylo zde významné riziko hlášení silničních nehod spojených s nespavostí a únavou během dne. Nespavost a její důsledky ve dne byly vnímány tak, že hrály přispívající roli u 40 procent oznámených kolizí. Jak chronické, tak pravidelné užívání hypnotik bylo spojeno s vyššími riziky nehod. Riziko představovalo i být mladou ženou s nespavostí a udávanou ospalostí během dne.

Závěry: Jak nespavost, tak užívání hypnotik jsou spojeny s významnými riziky silničních kolizí, pravděpodobně ve spojitosti s některými z jejich zbytkových důsledků během dne (tj. únava a špatné soustředění). Nálezy také protežují novou skupinu rizikových pacientů, tj. mladých žen udávajících nespavost a nadměrnou denní ospalost.

Zdroj: Morin CM, Altena E, Ivers H, et al. Insomnia, hypnotic use, and road collisions: a population‑based, 5‑year cohort study. Sleep. 2020 Aug 12;43(8):zsaa032. doi: 10.1093/sleep/zsaa032.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené