Přeskočit na obsah

NF Neuron opět rozděluje miliony

Jeho výsledky jsou těžko měřitelné, často je nelze ani interpretovat. Přesto mu dnes vděčíme například za to, že můžeme určovat identitu zločinců nebo obětí katastrof – když v roce 1953 popsali Francis Crick a James Watson v časopise Nature podobu DNA, nikdo netušil, že ovlivní životy nás všech. Řeč je o základním výzkumu, který mecenáši Nadačního fondu Neuron (NF Neuron) letos opět podpoří částkou pěti milionů korun. Zájemci o grant mohou posílat své žádosti do 31. března.

 

Zatímco aplikovaný výzkum vnímají podnikatelé jako investici postavenou na byznys plánu, která se jim do sedmi až deseti let vrátí, základní výzkum se velké náklonnosti milionářů netěší. Jeho nezbytnost přitom hájil i profesor Otto Wichterle, který zdůrazňoval, že nové praktické výsledky se mnohem častěji rodí z rozvoje určité metodiky a teorie, nikoli z násilně cíleného či aplikovaného výzkumu.

Základní výzkum nelze vnímat jako investici a vždy je tu riziko, že skončí ve slepé uličce. Jeho podpora je tedy motivována čistě fascinací výzkumem samotným – možností být součástí nových objevů. Tuto fascinaci sdílejí i mecenáši NF Neuron, mezi které patří Karel Janeček, Libor Winkler, Dalibor Dědek, Martin Ducháček, Václav Dejčmar a Jan Bednář. Dalším důvodem, proč se mecenáši rozhodli udělovat jednou ročně mladým vědcům finanční podporu bez zbytečné byrokracie, skrze jednoduché webové rozhraní, je složité financování výzkumu v České republice, přičemž NF Neuron cílí na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj základní výzkum.

A jak konkrétně podpora NF Neuron vypadá? I letos vědecká rada NF bude vybírat žadatele, kteří mají potenciál stát se těmi nejlepšími ve svém oboru ve světě, a udělí jim z prostředků mecenášů tzv. Neuron Impulsy ve výši pětkrát 1 000 000 korun, a to konkrétně na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Uzávěrka podání žádostí mladých českých vědců o granty je 31. března 2015. Bližší informace o podání žádosti zájemci najdou na www.nfneuron.cz.

NF podporuje i výzkum autoimunitních onemocnění

Dlužno dodat, že od svého vzniku rozdělil NF Neuron již více než 20 milionů korun. Jedním z mladých vědců, kteří takto v loňském roce získali podporu pro svou práci, byla i MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. Cílem její práce je sledovat hladiny cytokinů u pacientů s prokazatelným autoimunitním onemocněním mozku anebo míchy a porovnat je s nálezy u zdravých lidí. Snahou autorky je vystopování zákonitostí vztahu mezi klinickým stavem pacientů a laboratorními nálezy, které zároveň pomohou k lepší kontrole efektu zvolené léčby. Často totiž pacienti mají příznaky autoimunitního onemocnění, ale vyšetření neukazují žádné odchylky od normálu. „Rozpoznat autoimunitní onemocnění a co nejdříve je cíleně léčit bývá často velmi složité, proto chci přispět k přesnější diagnostice a k poznání příčin zánětu v mozku nebo v míše,“ popisuje MUDr. Libá, která na svůj výzkum dostala od NF Neuron 960 000 korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…