Přeskočit na obsah

Nová doporučení pro prevenci žilní trombózy

MUDr. Spáčil se soustředil především na problematiku, která se zdá být novější, a na poznatky, které jsou využitelné i v ambulantní péči. Z konsensu vyplývá, že prevenci žilní trombózy (ŽT) a plicní embolie (PE) je třeba věnovat stálou pozornost i přesto, že se doby hospitalizací i operací zkracují a zavádějí se nové a účinnější léčebné postupy. Na druhé straně riziko ŽT stále trvá, populace stárne a náročná péče je častěji poskytována těžším pacientům. Incidence žilní trombózy diagnostikované některou z objektivních vyšetřovacích metod je vysoká, například u pacientů s cévní mozkovou příhodou nebo u nemocných s náhradou kyčelního kloubu je to více než 50 procent. „Myslím si, že je nutné si uvědomit, že prevence může snížit výskyt žilní trombózy a plicní embolie přibližně o 60 i více procent při léčebném preventivním podávání antikoagulancií jeden týden až 10 dnů, málokdy více. Chci zdůraznit, že prevence žilní trombózy a plicní embolie je velice efektivní a svým způsobem velice levná,“ dodal Spáčil.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 35/2006, strana 12

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené