Přeskočit na obsah

Nová kvalita v mamografické diagnostice

Určitý nový směr, jakým by se do budoucna měla ubírat diagnostika v mamologii, představili ve středu 27. ledna lékaři Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN.

V Centru diagnostiky chorob prsu V. Polaka byla nainstalována nejmodernější mamografická technologie Hologic Selenia.
Její pořízení bylo možné díky finančnímu daru amerického dárcovského fondu Vaska Polaka ve výši 16 milionů korun. Špičkové plně digitální mamografické přístroje s nízkou dávkou záření a s nejvyšší kvalitou zobrazení jsou doplněny speciálními pracovními stanicemi a softwarem zabezpečujícím hodnocení mamografických snímků počítačem (systém R2 ImageChecker pro tzv. Computer-Aided Detection - CAD). Toto zařízení provádí na lékaři nezávislé hodnocení mamografických snímků a určí podezřelá místa, která by mohla být projevem zhoubného nádoru.

"Tato metoda v žádném případě nenahrazuje práci lékaře. Stále zachováváme systém dvojího čtení, jenž u minimálních nádorů zvyšuje senzitivitu vyšetření přibližně o sedm procent. Nový přístroj přidává přibližně další dvě procenta, nedá se však říci, že by stanovoval diagnózu," říká přednosta kliniky prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. Navíc je tato technologie schopna měřit denzitu prsní žlázy. "Ukazuje se, že denzita této tkáně by mohla představovat negativní prognostický faktor. Studie na toto téma probíhají. Pokud se tato hodnota mezi kontrolami mění, měl by to být pro nás jistě už dnes důvod ke zvýšené pozornosti," upozorňuje prof. Daneš.

V roce 2009 centrum V. Polaka získalo špičkový ultrazvukový přístroj Toshiba Aplio s měřením elasticity nádorů prsu a s modulem pro vyšetřování pomocí kontrastních látek. Centrum je plně akreditováno pro provádění screeningu karcinomu prsu a ročně vyšetří více než 25 tisíc žen. O nových trendech v diagnostice onkologických onemocnění prsu přineseme rozsáhlejší materiál v příloze Onkologie, která vyjde v nejbližším vydání Medical Tribune.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené