Přeskočit na obsah

Nová směrnice Evropské unie pro řidiče-diabetiky

Podmínky pro získání, ale i ponechání řidičského průkazu, jsou podle této směrnice méně přísné, než tomu bylo doposud. Mění se například pravidla týkající se lékařského posudku umožňujícího řízení vozidla – dříve ho musel mít každý, koho v posledních 12 měsících postihla jedna epizoda hypoglykemie v bdělém stavu, která vyžadovala pomoc další osoby. Podle nových pravidel se počet těchto hypoglykemických epizod zvyšuje. Pravidelné lékařské kontroly, které potvrdí zdravotní způsobilost k řízení vozidla, musí probíhat minimálně v tříletých intervalech.

Vítané změny pravidel

O změny v pravidlech týkajících se způsobilosti diabetiků k řízení motorových vozidel dlouhodobě usilovala například britská dobročinná organizace Diabetes UK, která opakovaně jednala s Evropskou unií ohledně novelizace příslušné směrnice. Organizace se domnívá, že všichni pacienti s diabetem mají právo řídit automobil, pokud prokáží zdravotní způsobilost. Dále se domnívá, že pacienti s diabetem nepředstavují větší riziko než ostatní řidiči, pokud respektují všechna předepsaná pravidla. Zástupci Diabetes UK nepovažují za spravedlivé odebrání řidičského průkazu z důvodu hypoglykemie ve spánku – tedy v době, kdy pacienti nemohou diabetes korigovat, ale ani řídit automobil.

Úpravy vychází z vědeckých poznatků

Zmíněná směrnice EU hodnotí způsobilost diabetiků k řízení motorového vozidla na základě vědeckých poznatků a obsahuje řadu doporučení pro řidiče-diabetiky, lékaře, psychology, úřady i pojišťovny. Směrnice se zabývá též pravidly pro kontrolu glykemie. Do budoucna by měla umožnit, aby kontrola hladiny cukru v krvi byla možná také pomocí kontinuálního monitorování glukózy, či monitorování pomocí senzoru, o což usiluje například britská organizace Diabetes UK.

Lepší zapojení řidičů

V sousedním Německu se problematice řízení s diabetem věnuje mimo jiné Německá diabetologická asociace (DDG). Podle jejího zástupce a zároveň koordinátora směrnice Olivera Eberta bude nyní mnohem snazší podniknout kroky například proti hrozícímu odebrání řidičského průkazu, nebo chybnému posudku hodnotícímu způsobilost k řízení. Řidiči měli jen omezené možnosti, jak se bránit – nyní se ale úřední posudky budou muset řídit danou směrnicí a obsahovat řádné odůvodnění daného rozhodnutí. Lékař Německé diabetologické asociace Baptist Gallwitz podotýká, že jde o opatření proti diskriminaci, které umožní lepší zapojení diabetiků do společnosti.

Zdroje:

https://www.diabetes.org.uk/

https://www.medical-tribune.de/meinung-und-dialog/artikel/s2e-leitlinie-diabetes-und-strassenverkehr-hilft-aerzten-patienten-und-bei-rechtsunsicherheiten/

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…