Přeskočit na obsah

Nová studie spojuje mikrobiom se závažností a regenerací CMP

Nová studie identifikovala kmeny střevní mikroflóry, které jsou spojeny se závažnějším průběhem cévní mozkové příhody (CMP) a následným horším zotavením. To ukazuje, že střevní mikrobiom by mohl být důležitým faktorem v riziku a výsledcích CMP.

Studie prezentovaná na konferenci European Stroke Organization Conference (ESOC 2022) přesně určila specifické skupiny bakterií spojené s horším neurologickým zotavením z ischemické cévní mozkové příhody jak v akutní fázi (24 hodin), tak po třech měsících. Výzkum identifikoval několik typů bakterií, které byly spojeny s rizikem ischemického iktu, včetně FusobacteriumLactobacillus, NegativibacillusLentisphaeria, které byly spojeny se závažnější cévní mozkovou příhodou v akutní fázi (po 6 a 24 hodinách), a Acidaminococcus související se špatnými funkčními výsledky po třech měsících.

„Vliv střevního mikrobiomu – bilionů bakterií a dalších mikroorganismů, které žijí ve střevě – je modifikovatelným rizikovým faktorem spojeným s rizikem CMP a s jejími neurologickými následky. Většina výzkumů však byla dříve provedena na zvířecích modelech. V této studii jsme odebrali vzorky stolice – první vzorky odebrané po události – od 89 lidí, kteří utrpěli ischemickou CMP. Ve srovnání s kontrolní skupinou jsme byli schopni identifikovat více skupin bakterií, které byly spojeny s vyšším rizikem ischemické cévní mozkové příhody,“ uvedl dr. Miquel Lledós, hlavní autor ze Sant Pau Research Institute Stroke Pharmacogenomics and Genetics Laboratory ve španělské Barceloně.

K ischemickému iktu dochází, když sraženina nebo jiná obstrukce blokuje přívod krve do mozku, jde o nejčastější typ CMP. V Evropě ho každý rok utrpí 1,3 milionu lidí a je to druhá nejčastější jednotlivá příčina úmrtí.

Tento objev podle dr. Lledóse otevírá vzrušující vyhlídky, že v budoucnu můžeme být schopni zabránit CMP nebo zlepšit neurologické zotavení vyšetřením střevní mikroflóry. U jiných patologických stavů se provádějí klinické studie, kde výzkumníci nahrazují střevní flóru prostřednictvím dietních změn nebo transplantací stolice od zdravých jedinců, a to by mělo být dále studováno právě i v oblasti CMP.

Souvislost mezi určitými kmeny střevních bakterií a rizikem ischemické cévní mozkové příhody byla posílena v další studii prezentované na ESOC týmem z Yale University, Connecticut, USA. Výzkumníci analyzovali statistiky z projektu Flemish Gut Flora Project a konsorcia MEGASTROKE pomocí techniky zvané Mendelian Randomisation (MR), která měří variace v genech, aby se prozkoumal kauzální účinek výsledku nebo expozice. Studie identifikovala 20 mikrobiálních znaků významně spojených s rizikem rozvoje alespoň jednoho podtypu ischemické cévní mozkové příhody.     

Sdílejte článek

Doporučené