Přeskočit na obsah

Nové herny pro Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN v Motole

Vytvoření příjemného a co nejpřirozenějšího prostředí by mělo být snahou každého zdravotnického zařízení. O to více, jedná‑li se o prostory pro dětské pacienty.Nově zrekonstruované prostory heren nyní mohou od 15. října využívat pacienti Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Rekonstrukce nových heren mohla být realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Kapka naděje a Česká Miss.

Tři měsíce trvající rekonstrukce stála celkem 760 000 korun. I když samotná rekonstrukce trvala pouze tři měsíce, její plánování zabralo téměř tři čtvrtě roku.Všechny úpravy interiéru bylo totiž nutné konzultovat s lékaři, aby byly herny pro děti nejen zajímavým a příjemným místem, ale také aby splňovaly i velmi specifické bezpečnostní podmínky. Celkem tři herny, které byly v rámci pečlivé a nákladné rekonstrukce opraveny, budou sloužit nejen k hraní, ale především ke skupinovým terapiím. Úspěch léčby u pacientů s psychickým onemocněním totiž velmi často závisí také na prostředí, které je k léčbě a terapii určeno.

„Dětská psychiatrie je dlouhodobě podfinancovaným oborem, a proto jsme se rozhodli otevřít toto téma, které není tak mediálně známé a svým způsobem i lehce tabuizované,“ vysvětlil ředitel Kapky naděje Jan Fischer s tím, že v současné době má již organizace připravené i další projekty po celé České republice, které se tohoto tématu týkají. Po 19 letech podpory onkologických pacientů se tak Nadační fond Kapka naděje rozhodl věnovat i dalšímu oboru, kterým je právě často opomíjená dětská psychiatrie. „Byla to z části naše vize do budoucnosti a z části náhoda. A když jsem poprvé viděla ty prostory tady, měla jsem pocit, jako by bylo těsně po válce, a tak jsem oslovila vedení kliniky s tím, že Kapka naděje ty prostory předělá. A uběhl rok a herny jsou nové, krásné a hotové,“ uvedla při slavnostním otevření nových prostor prezidentka nadačního fondu Vendula Pizingerová motivaci, která ji k tomuto projektu vedla.

„Naše dětská psychiatrická klinika je špičkové pracoviště, ale bohužel stále sídlí v původních prostorách, které byly během 2. světové války stavěny jako provizorium,“ připomněl ředitel FN v Motole Miloslav Ludvík s tím, že každé zlepšení, zvláště pak na odděleních, kde hospitalizace může trvat i několik měsíců, je vítanou změnou. Navíc počet psychiatrických pacientů neustále rapidně roste, a proto již nyní nemocnice plánuje stavbu zcela nové budovy. Předběžné náklady na její stavbu však dosahují přibližně 100 milionů korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…