Přeskočit na obsah

Nové herny pro Dětskou psychiatrickou kliniku ve FN v Motole

Vytvoření příjemného a co nejpřirozenějšího prostředí by mělo být snahou každého zdravotnického zařízení. O to více, jedná‑li se o prostory pro dětské pacienty.Nově zrekonstruované prostory heren nyní mohou od 15. října využívat pacienti Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Rekonstrukce nových heren mohla být realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Kapka naděje a Česká Miss.

Tři měsíce trvající rekonstrukce stála celkem 760 000 korun. I když samotná rekonstrukce trvala pouze tři měsíce, její plánování zabralo téměř tři čtvrtě roku.Všechny úpravy interiéru bylo totiž nutné konzultovat s lékaři, aby byly herny pro děti nejen zajímavým a příjemným místem, ale také aby splňovaly i velmi specifické bezpečnostní podmínky. Celkem tři herny, které byly v rámci pečlivé a nákladné rekonstrukce opraveny, budou sloužit nejen k hraní, ale především ke skupinovým terapiím. Úspěch léčby u pacientů s psychickým onemocněním totiž velmi často závisí také na prostředí, které je k léčbě a terapii určeno.

„Dětská psychiatrie je dlouhodobě podfinancovaným oborem, a proto jsme se rozhodli otevřít toto téma, které není tak mediálně známé a svým způsobem i lehce tabuizované,“ vysvětlil ředitel Kapky naděje Jan Fischer s tím, že v současné době má již organizace připravené i další projekty po celé České republice, které se tohoto tématu týkají. Po 19 letech podpory onkologických pacientů se tak Nadační fond Kapka naděje rozhodl věnovat i dalšímu oboru, kterým je právě často opomíjená dětská psychiatrie. „Byla to z části naše vize do budoucnosti a z části náhoda. A když jsem poprvé viděla ty prostory tady, měla jsem pocit, jako by bylo těsně po válce, a tak jsem oslovila vedení kliniky s tím, že Kapka naděje ty prostory předělá. A uběhl rok a herny jsou nové, krásné a hotové,“ uvedla při slavnostním otevření nových prostor prezidentka nadačního fondu Vendula Pizingerová motivaci, která ji k tomuto projektu vedla.

„Naše dětská psychiatrická klinika je špičkové pracoviště, ale bohužel stále sídlí v původních prostorách, které byly během 2. světové války stavěny jako provizorium,“ připomněl ředitel FN v Motole Miloslav Ludvík s tím, že každé zlepšení, zvláště pak na odděleních, kde hospitalizace může trvat i několik měsíců, je vítanou změnou. Navíc počet psychiatrických pacientů neustále rapidně roste, a proto již nyní nemocnice plánuje stavbu zcela nové budovy. Předběžné náklady na její stavbu však dosahují přibližně 100 milionů korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.