Přeskočit na obsah

Nově hrazený lék pro pacienty s žilní insuficiencí

Tento přípravek je jedním z produktů společnosti Adamed, která je mezinárodní farmaceuticko‑biotechnologickou společností s více než třicetiletou zkušeností nabízející léčivé přípravky nejvyšší kvality. Na její působení v českém prostředí, kde patří spíše mezi „nováčky“, jsme se zeptali generální ředitelky pro Českou a Slovenskou republiku PharmDr. Ingrid Šmerdové.  • Můžete společnost Adamed trochu přiblížit?

Adamed je mezinárodní společností světového dosahu, která má více než třicetiletou zkušenost na trhu a téměř dvacetiletou zkušenost s vedením vlastních vědecko‑výzkumných projektů. Společnost založili a vedou lékaři a již 33 let staví na první místo prospěch pacientů a nejvyšší kvalitu našich výrobků. V současnosti Adamed zaměstnává více než 2 200 zaměstnanců. Ve třech výrobních místech vyrábíme přes 580 výrobků v 19 terapeutických oblastech, mj. v kardiologii, urologii, pneumologii a gynekologii. Naše výrobky jsou pro pacienty dostupné na šesti světadílech, v 70 zemích světa a vždy jsou spojovány s nejvyšší kvalitou a také inovativností. Adamed má devět zahraničních zastoupení – v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Rusku, Vietnamu, Kazachstánu, Uzbekistánu, na Ukrajině a také v Itálii.  • Je rozvoj inovativnosti jednou z vašich největších výzev?

Naší misí je hledat řešení, která svojí inovativností budou lépe odpovídat na požadavky pacientů a také lépe splní klíčová očekávání současné medicíny. Práce na inovativních lécích jsme zahájili už v roce 2001 a dosud jsme na vědecko‑výzkumnou činnost věnovali téměř 280 mil. eur. V Adamedu víme, že inovacemi mohou být nejen nové molekuly, ale také výrobky, které jsou zdokonalené ve srovnání s originálním lékem, například prodloužením doby působení nebo novým způsobem podávání, jako jsou např. žvýkací tablety či tablety pro přilepení v ústech. V současné době máme v portfoliu léků, které jsou ve fázi vývoje, několik desítek molekul. Velká část z nich jsou léky s tzv. přidanou hodnotou. Pracujeme také na originálních lécích ve dvou terapeutických oblastech: onkologii a onemocněních centrální nervové soustavy. Nejsou to biopodobné léky, tedy takové, které napodobují mechanismus působení výrobků, které jsou již dostupné na trhu, ale léky zcela inovativní. Společnost má ke dnešnímu dni registrovaných 191 patentů.  • Jak se Adamed rozvíjí na zahraničních trzích?

Adamed důsledně rozšiřuje svoje působení na mezinárodních trzích. Obrovský význam má pro nás to, že se stále více prosazujeme na evropských trzích. V červenci 2019 jsme získali balík akcií italské společnosti Ecupharma a uzavřeli jsme s ní strategické partnerství. Ecupharma je dynamicky se rozvíjející společnost, která je aktivní hlavně v oblasti neuropsychiatrie a urologie. Paralelně s investicí do Ecupharmy jsme se rozhodli vytvořit vlastní komerční struktury v Itálii s tím, že se soustředíme na kardiologické výrobky. Hledáme také příležitosti k převzetí výrobků nebo portfolií výrobků ve Španělsku. V roce 2017 jsme koupili většinový balík akcií společnosti Dat Vi Phu Pharmaceutical, jedné z nejrychleji se rozvíjejících farmaceutických společností ve Vietnamu. Tato investice je pro nás platformou pro rozvoj na trzích jihovýchodní Asie. V současné době zavádí Adamed ve výrobních závodech Dat Vi Phu změny ve výrobních procesech a modernizuje výrobní zařízení tak, aby od začátku roku 2021 mohl zavést evropské standardy výroby léčiv – EU GMP.

V současnosti tvoří zahraniční aktivity třetinu našeho byznysu a do roku 2022 máme cíl, aby to bylo až 45 procent. Adamed je již dnes mezinárodní společností a doufám, že v dohledné době budeme moci říci, že je společností „globální“.  • Jaký tedy máte recept na úspěch?

Motorem rozvoje Adamedu je atraktivní portfolio výrobků s přidanou hodnotou, které jsou vyvíjeny v našich laboratořích ve spolupráci s vysokými školami nebo partnery na celém světě. Moderní laboratoře R&D jsou vybaveny zařízením světové kvality a pracují v nich vysoce kvalifikované vědecké týmy. Naším receptem na úspěch je inovativnost, která se opírá o znalosti, nejvyšší kvalita výrobků a také ctižádost, abychom neustále hledali pro pacienty na celém světě ještě bezpečnější a ještě účinnější terapie, než jsou ty dnešní.  • Vaše společnost ale není v Česku dlouho…

Adamed otevřel zastoupení v České republice a na Slovensku v roce 2016. Vstoupil do už silně etablovaného generického segmentu s cílem přinést atraktivní portfolio výrobků s přidanou hodnotou. V České a Slovenské republice se zaměřujeme na oblast urologie, gynekologie a kardiologie s moderními léčivými přípravky, např. v kardiologii se zajímavými fixními kombinacemi.

Naším cílem je přinést na český a slovenský trh univerzální přípravky jako například Dexketoprofen, což je jediná injekční forma dexketoprofenu na českém trhu. Mezi naše top léčivé přípravky patří aktuálně nově hrazený Osmigen.  • O tomto léku se hovoří již delší dobu, můžete jej více přiblížit?

Je to lék určený zejména k léčbě příznaků a projevů chronické žilní insuficience dolních končetin, jako jsou pocit tíhy, bolest, noční křeče či edém. Rovněž se může používat k léčbě akutní ataky hemoroidálního onemocnění nebo i jako základní léčba subjektivních příznaků hemoroidálního onemocnění. Obsahuje mikronizovaný diosmin, což je přírodní látka, tzv. flavonoid. Získává se z rostlin čeledi routovitých. Diosmin má příznivé účinky na cévní tonus a svým působením snižuje kapilární hyperpermeabilitu.  • V loňském roce došlo ke změně guidelines pro léčbu chronické žilní insuficience…

Ano. Venofarmaka na bázi diosminu mají v nových odborných doporučeních z roku 2018 nejsilnější doporučení (1B) ze všech venoaktivních přípravků. Prokázána u nich byla účinnost ve všech hodnocených oblastech (žilní tonus, žilní stěna chlopně, kapilární permeabilita, lymfatická drenáž, hemoreologický účinek i vychytávání volných radikálů). Proto jsou v nových guidelines právě flavonoidy indikovány pro úlevu symptomů chronického žilního onemocnění a ve spojení s kompresí a lokální léčbou i k hojení žilních ulcerací.  • Bylo obtížné získat pro tento lék úhradu?

Bylo to poměrně zdlouhavé. Léčivý přípravek Osmigen jsme registrovali již v roce 2015 tzv. postupem well‑ ‑established use, který se používá pro přípravky, které mají dostatečně dlouho zavedené léčebné použití (alespoň deset let) a zároveň bohaté důkazy o účinnosti a bezpečnosti publikované v dostupné vědecké literatuře.

Od té doby jsme o získání úhrady usilovali, ale byl to boj na několik kol. Žádost jsme podávali v roce 2016. Nejprve nám Státní ústav pro kontrolu léčiv od září 2017 úhradu přiznal, avšak v březnu 2018 jsme o ni zase přišli v důsledku rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného na základě odvolání zdravotních pojišťoven. Proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR jsme podali správní žalobu a následně i novou žádost o úhradu. Ve druhém kole nám Státní ústav pro kontrolu léčiv znovu vyhověl, a úhradu se nám tak podařilo vybojovat od letošního října.  • Po čtyřech letech to tedy vypadá na šťastný konec?

To je zatím předčasné, protože i v tomto případě se proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv odvolaly zdravotní pojišťovny, a bude tak nutné znovu sledovat, jak o odvolání rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ve správních řízeních o cenách a úhradách se může stát, že Ministerstvo zdravotnictví ČR úhradu z nějakého důvodu zruší a věc se pak vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k dalšímu posouzení, jak už se nám stalo v roce 2018. Pevně věříme, že se scénář z loňského roku nebude opakovat a že správní orgány rozhodly vše správně a podle práva.

Také ještě čekáme na rozhodnutí soudů ohledně prvního řízení. Může mít totiž pořád vliv na výši úhrady Osmigenu.  • Od kdy bude Osmigen na trhu dostupný?

Balení o velikosti 60 tablet je běžně obchodováno od března 2018 bez úhrady. Stejně tak i 30tabletové balení, které je volně prodejné, a nemá tak z toho důvodu úhradu. U 120tabletového balení očekáváme, že je uvedeme na trh v dohledné době. Jsme rádi, že díky získání úhrady se tak i v České republice pacientům s chronickou žilní insuficiencí od 1. října 2019 rozšiřují možnosti hrazené léčby a budou mít možnost využít nově hrazený léčivý přípravek Osmigen 500 mg potahované tablety ve velikosti balení 60, respektive 120 tablet.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené