Přeskočit na obsah

NOVÉ KNIHY - Základy klinické imunologie

Základy klinické imunologie

Helen Chapel a kol., TRITON, 2018

Základy klinické imunologie jsou klinicky orientovanou a didakticky propracovanou moderní učebnicí lékařské imunologie. Překlad aktualizovaného, již šestého anglického vydání Základů klinické imunologie zcela prakticky zpřístupňuje široké odborné veřejnosti českých a slovenských lékařů a přírodovědců, jakož i studentům těchto disciplín klinickou imunologii a alergologii. Je výsledkem dlouhodobé odborné spolupráce s prof. Dr. Helen Chapel z Oxfordské univerzity a naplněním společného pedagogického úsilí a výukových principů. Poslední 6. anglické vydání Základů klinické imunologie, jež nyní vyšlo v českém jazyce, reflektuje rychlý rozvoj a vývoj oboru. Důraz je kladen na podstatu a praktičnost, čemuž napomáhá členění jednotlivých kapitol dle funkčních a orgánových celků, což zvyšuje přehlednost obsahu díla. Rozsáhlá problematika je studujícímu zpřístupněna didakticky takovým způsobem, aby mohl s porozuměním podstatě věci, s vizí a bez bariér sám dále sledovat a aplikovat nové, neustále se rozvíjející poznatky v praxi. Kvalitní a ucelený obsah knihy na 360 stranách s řadou přehledných grafických odkazů (barevných obrázků, tabulek a rámečků) může být proto také základem a vhodnou osnovou pro lékaře a odborné pracovníky i v přípravě na atestaci. Důležitou součástí jednotlivých kapitol jsou též poučné kasuistiky, jež nekomplikovaným způsobem ozřejmují aplikaci a interpretaci jednotlivých klinických a laboratorních imunologických vyšetření v reálném životě a praxi.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené