Přeskočit na obsah

Novela "postgraduální" vyhlášky je konečně na světě

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo novelu vyhlášky o postgraduálním vzdělávání. Podle ministra Leoše Hegera vychází novela vstříc požadavkům odborných společností a lékařům v předatestační přípravě.
Mladí lékaři, o. s., kteří novelu vyhlášky iniciovali, jsou spokojeni jen částečně.

Jaké hlavní změny novela přinese?

Lékaři budou oproti stávající praxi absolvovat většinu vzdělávacích programů ve své domovské nemocnici. Zatímco dříve musel lékař v rámci předatestační přípravy strávit nejméně 12 měsíců na pracovištích vyššího typu, nyní se tzv. povinné kolečko zúží pouze na šest měsíců. Poté se lékař vrátí do své domovské nemocnice. "Ostatní osmnáctiměsíční příprava v základním kmeni proběhne dle příslušného oboru," uvedl ministr Leoš Heger.

Další změnou je rozšíření počtu stávajících deseti základních kmenů na šestnáct. Novelou vyhlášky přibudou ještě kmeny dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otolaryngologický a urologický. Novela počítá se zavedením 41 základních oborů. Nástavbový obor soudního lékařství je převeden mezi základní obory. U nástavbových oborů je počet rozšířen na 47.

Obor paliativní medicína a léčba bolesti se rozdělil na dva samostatné obory. Pro farmaceuty je zařazen nový nástavbový obor farmakoekonomika. Po absolvování základního kmene získává lékař v předatestační přípravě certifikát, který by ho měl posouvat k větší samostatnosti.

"V zákoně bude jasně specifikováno, že po absolvování kmene získává lékař certifikát. Ministerstvo bude vyzývat jednotlivé nemocnice, aby si dávaly do svých vnitřních předpisů, jaké činnosti bude moci lékař s tímto certifikátem vykonávat samostatně a v jakém směru se odborný dohled změkčí," uvedl ministr Heger.

Další změnou, kterou mladí lékaři žádali, je odstranění současné praxe uzavírání tzv. kvalifikačních dohod. V nich se lékaři v předatestační přípravě nemocnici zavazují, že na pracovišti zůstanou pět let po skončení atestace. Ministerstvo slibuje, že toto uzavírání stabilizačních smluv omezí. "Co se týče uzákonění problému, je tato věc ještě otevřená. Buď budou tyto dohody zrušeny úplně, nebo zůstane stabilizační smlouva kmenů," říká ministr Heger.

Sdružení Mladí lékaři však s dosavadní garancí MZ spokojeno není: "Navržená novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. v žádném případě neřeší problematiku stabilizačních dohod, jak bylo zavádějícím způsobem uvedeno na tiskové konferenci MZ dne 8. 12. 2010. Nadále trváme na vymýcení praxe závazků mladých lékařů ve formě stabilizačních a kvalifikačních dohod." Mladí lékaři dále poukazovali na nepřiměřené ceny za vzdělávání na pracovištích vyššího typu. Některé fakultní nemocnice žádají až 1 000 Kč za jeden den stáže.

Ministerstvo zdravotnictví před parlamentními volbami prohlásilo, že požádá ministerstvo financí, aby v cenovém věstníku zregulovalo cenu na maximálně 350 korun denně. Jednoduchý právní krok měl být hotový do tří týdnů. Dodnes zastropování cen stáží vyřešeno nebylo. "Jednali jsme s fakultními nemocnicemi, aby stáž byla ve výši maximálně 350 Kč za den a 5 000 za měsíc. Připravujeme se na to, že dáme přímo řízeným organizacím písemný pokyn, aby tento limit dodržovaly," slíbil nyní ministr Heger.

Platnost vyhlášky


V těchto dnech poslalo ministerstvo novelu vzdělávací vyhlášky do Legislativní rady vlády. Platit začne od 1. ledna 2011. "Její účinnost bude retroaktivní - bude se vztahovat i na lékaře, kteří už do postgraduálního systému nastoupili," říká náměstek pro vzdělávání a vědu Vítězslav Vavroušek. "Lékaři si budou moci zvolit, zda chtějí dokončit vzdělávání v systému, ve kterém začali, nebo přejdou a budou pokračovat dle nového," doplnil mluvčí MZ Vlastimil Sršeň.

Mladí lékaři však poukazují na to, že formulace nové legislativy vůbec retroaktivitu negarantuje. "Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání ( ) podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky," stanoví novela.

"Tato formulace dle našeho názoru v žádném případě negarantuje lékařům vzdělávajícím se dle původní nevyhovující vyhlášky možnost přestoupit do nového vzdělávacího systému, což byl a je jeden ze základních požadavků," píší Mladí lékaři ve svém prohlášení.


Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené