Přeskočit na obsah

Nový předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., má známou tvář

Nikoli do Finska jako velvyslanec, ale do křesla předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., zamířil bývalý ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. O své představy a cíle, kam chce severočeské zdravotnictví posunout, se podělil s čtenáři Medical Tribune.

 

  • Médii proběhla zpráva, že máte být jmenován velvyslancem ve Finsku, a následně jste přijal pozici předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Proč jste se rozhodl pro Krajskou zdravotní?

Když jsem nastupoval do Krajské zdravotní jako člen představenstva, nenapadlo by mě, že se stane to, co se stalo, a že dostanu nabídku být předsedou. Přijal jsem ji s velkou pokorou a ta práce mě neuvěřitelně baví. Ještě jako ministr jsem se velmi věnoval dostupnosti zdravotní péče v Ústeckém kraji. Zejména jsem řešil nemocnici v Rumburku. Takže problémy zdejšího zdravotnictví dobře znám. Jedná se o komplikovaný region a je potřeba, aby Krajská zdravotní, jako největší poskytoval v kraji, místním občanům zajistila kvalitní a profesionální péči. A já pro to chci udělat maximum.

  • S jakou myšlenkou jste novou pozici přijal?

S myšlenkou, že do té práce vložím veškeré své zkušenosti a energii, abych regionu, co se týče zdravotní péče, pomohl se posunout dopředu. Krajská zdravotní má obrovský potenciál. Nově jsme od 1. dubna převzali nemocnici v Litoměřicích, chystáme převzetí nemocnice v Rumburku, a jsme tak dnes jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice.

  • Co je vaším cílem ve funkci, kterou od 11. března 2021 zastáváte?

Zlepšovat a rozvíjet zdravotní péči pro místní občany, to především. Dalším důležitým úkolem je stabilizovat situaci a zajistit, aby společnost dobře fungovala. Aktuálně řešíme v nemocnicích řadu úkolů spojených s covidem, jako je kapacita lůžek intenzivní péče, očkování a samozřejmě také obnovení péče o necovidové pacienty vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci. Prioritou jsou také investice či elektronizace procesů v rámci Krajské zdravotní. Rádi bychom taktéž v tomto roce vytvořili centrum telemedicínských služeb. Chci, aby Krajská zdravotní byla moderní a progresivní společností.

  • Krajská zdravotní spravuje celkem šest nemocnic Ústeckého kraje, z nichž Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je „vlajkovou lodí“ nejen zdravotnictví v kraji, ale v celé ČR. Máte konkrétní plán, jak dále rozvíjet Masarykovu nemocnici?

Masarykova nemocnice je skutečně v řadě oborů špičkovým pracovištěm srovnatelným s fakultními nemocnicemi. Poskytuje jak základní, tak širokou specializovanou a centrovou péči. Nedávno jsme získali statut centra komplexní kardiovaskulární péče. V tuto chvíli probíhá v Masarykově nemocnici významná investice ve výši 1,4 miliardy korun, která má rozšířit počet operačních sálů, ale i lůžek intenzivní a standardní péče. Bude rovněž vytvořen prostor pro umístění kardiochirurgie, která se v Masarykově nemocnici slibně rozvíjí.

  • Co chcete udělat, aby se podařilo zrekonstruovat na takovou úroveň další zdravotnická zařízení Krajské zdravotní?

Masarykova nemocnice není jedinou nemocnicí, kde chystáme velké investice. Podobné významné investice připravujeme v nemocnicích v Děčíně či Chomutově, kde by měly kromě jiného vzniknout nové pavilony s urgentním příjmem v souladu se strategií sítě urgentních příjmů, kterou jsem vytvořil ještě jako ministr zdravotnictví. Z hlediska hospodaření je společnost stabilní, ovšem není schopna pokrýt z vlastních zdrojů strategické investice v řádu miliard. Proto chceme využít podporu kraje, který deklaroval, že jsou pro něj investice v Krajské zdravotní prioritou, dále investiční úvěr a také evropské zdroje. Na druhou stranu jasným cílem představenstva je, aby Krajská zdravotní hospodařila efektivně a vytvářela zisk, který bude využit na průběžné opravy a menší investice. Potenciál k tomu jistě má.

  • Zdravotnictví není jen o budovách a přístrojích (i když na prostředí a kvalitě vybavení také záleží), ale především o lidech. Ústecký kraj není historicky vyhledávaným a preferovaným místem působení zdravotnických profesionálů špičkové úrovně. Do Ústí se však podařilo přitáhnout skvělé odborníky, což neplatí o všech nemocnicích kraje. Jak chcete motivovat odborníky, aby pracovali v nemocnicích Krajské zdravotní?

Musíme se snažit místním zdravotníkům nabídnout a poskytnout dobré pracovní podmínky, atraktivní benefity, profesionální uplatnění a odpovídající platové ohodnocení. Také chceme, aby nemocnice v rámci Krajské zdravotní spolupracovaly. Dnes například rozvíjíme operativu v nemocnici v Rumburku, kde působí operační tým z Masarykovy nemocnice. Chceme také, aby se v každé nemocnici Krajské zdravotní kromě základní péče rozvíjely ty obory, ve kterých je daná nemocnice silná, a vytvořila se tak určitá „centra excelence“, kde budou působit špičkoví odborníci v daném oboru.

  • Jaké jsou a budou vaše počáteční kroky v roli předsedy představenstva?

Dotáhli jsme převzetí litoměřické nemocnice pod Krajskou zdravotní. Je to další krok, jak díky vzájemné spolupráci jednotlivých oddělení a odborností můžeme péči v rámci Ústeckého kraje poskytovat efektivněji. V červenci do portfolia Krajské zdravotní přibude také rumburská nemocnice. Cílem je tato zařízení rozvíjet a zajistit občanům v kraji kvalitní péči. Obojí jsem podporoval ještě jako ministr. Děláme společně s kolegy také vše pro nastavení maximálně efektivního hospodaření celé společnosti. Chceme, aby Krajská zdravotní vytvářela dostatečný zisk, který bude moci využít ke svému dalšímu rozvoji.

  • Pozice ministra zdravotnictví vám jistě dala mnoho zkušeností a vhledů do problematiky českého zdravotního systému. Myslíte, že je v nové roli zužitkujete? Které?

Určitě ano. Jako ministr jsem se věnoval celé řadě systémových změn, které v praxi můžeme realizovat právě v rámci Krajské zdravotní. Ať jde o koncepci urgentních příjmů, elektronizaci zdravotnictví, reformu psychiatrie, či personální politiku. Nabídnout mohu také zkušenosti s realizací velkých strategických investic a detailní znalost systému financování zdravotnických zařízení. Naše zdravotnictví a jeho aktéry znám velmi podrobně a jsem připraven všechny své dosavadní zkušenosti využít pro to, abych Krajské zdravotní, a tím zdravotní péči v regionu, maximálně pomohl.

  • Byl jste snad jediným ministrem, který uměl naslouchat všem stranám a uměl je motivovat k rozumným kompromisům ku prospěchu všech. Předseda představenstva (aspoň podle mých dosavadních zkušeností) by měl prosazovat zájmy svých zařízení, je tedy spíše „na druhé straně“. Jak se s tímto úkolem vypořádáte?

Já jsem člověk, který na zdravotnictví nahlíží komplexně a vnímá zejména potřeby pacientů. Samozřejmě v nové roli předsedy představenstva musím hájit zájmy Krajské zdravotní a řešit i hospodaření či personální situaci v nemocnicích, které spravujeme. V centru naší pozornosti jsou však stále na prvním místě pacienti, kterým chceme nabídnout tu nejlepší péči. Vzhledem k tomu, že Krajská zdravotní je největším poskytovatelem péče v regionu, má nejen významné postavení, ale také velkou zodpovědnost k místním občanům.

  • Jak skloubíte práci poslance s rolí předsedy představenstva?

Být předsedou představenstva znamená řešit strategii společnosti a její směřování. Samotné řízení na denní bázi je pak v rukou generálního ředitele. Proto tuto práci mohu zvládat současně s poslaneckým mandátem. A jako poslanec mám před sebou ještě řadu úkolů. Chci, aby byly schváleny zákony, které jsem ještě jako ministr poslal do Sněmovny. Předložil jsem i důležité pozměňovací návrhy, které chci ještě do konce volebního období prosadit.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené