Přeskočit na obsah

Nový rektor v roli kmotra knihy Predialýza

Křest významné publikace s názvem Predialýza, na které se podílel autorský kolektiv 25 špičkových českých nefrologů v čele s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., proběhl 12. prosince minulého roku v Praze. Nakladatelství Maxdorf má zásluhu na tom, že se čtenářům dostanou do ruky nejnovější informace o renoprotektivní terapii, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévních přístupech k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze atd.

Chronická progresivní onemocnění ledvin představují významný medicínský i ekonomický problém. Zvládnutí komplikací progresivních nefropatií, edukace a příprava nemocných na vybranou metodu náhrady funkce ledvin jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. V České republice je dialyzační léčba zahajována ve 40 % případů u nemocných, kteří nebyli dlouhodobě sledováni v nefrologické ambulanci. To má za následek řadu dalších nežádoucích konsekvencí. Rovněž nemohou být těmto nemocným nabízeny všechny možnosti léčby nezvratného selhání ledvin. To vysvětluje zcela neuspokojivé zastoupení peritoneální dialýzy a rovněž nižší nabídku preemptivních transplantací ledviny. Cílem diagnostických, terapeutických a organizačních opatření u nemocných s progresivními nefropatiemi v období tzv. predialýzy je především omezení vysoké morbidity a mortality.

„Predialýza“ je první knihou svého druhu zabývající se detailně obdobím před zahájením dialyzační léčby nebo před transplantací ledviny. Čtenáři v monografii naleznou mimo jiné recentní informace o klasifikacích chronických onemocnění ledvin, výskytu progresivních nefropatií v české populaci, současných představách o renoprotektivní terapii, léčbě závažných komplikací progresivních nefropatií, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévních přístupech k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze, nové koncepci predialyzačních center, pojednání o zvláštnosti predialýzy u diabetiků i u dětí a doporučení vakcinace. „Věřím, že z knihy budou mít užitek nejenom nefrologové, ale také praktičtí lékaři, diabetologové a internisté, cévní a transplantační chirurgové, nefrologické sestry a koordinátorky a všichni ostatní zdravotníci, kteří se podílejí na predialyzační péči,“ zdůraznil hlavní editor publikace prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM.

„Predialýza je oblast, o které by měla vědět zejména široká komunita lékařů, nejenom nefrologové, ale i praktičtí lékaři, diabetologové, všeobecní internisté a urologové. Podařilo se dát dohromady kolektiv autorů složený ze špiček oboru z celé naší republiky,“ vyzdvihl kmotr této významné publikace, nově zvolený rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. „Všichni psali nejenom rozumem, ale i srdcem, a to se prostě pozná,“ shrnul ředitel nakladatelství Maxdorf MUDr. Jan Hugo.

Maxdorf 2013, 298 str., edice Jessenius, 154 × 230 mm, vazba pevná, cena 695 Kč, ISBN 978‑80‑7345‑356‑5

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…