Přeskočit na obsah

Nový rektor v roli kmotra knihy Predialýza

Křest významné publikace s názvem Predialýza, na které se podílel autorský kolektiv 25 špičkových českých nefrologů v čele s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., proběhl 12. prosince minulého roku v Praze. Nakladatelství Maxdorf má zásluhu na tom, že se čtenářům dostanou do ruky nejnovější informace o renoprotektivní terapii, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévních přístupech k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze atd.

Chronická progresivní onemocnění ledvin představují významný medicínský i ekonomický problém. Zvládnutí komplikací progresivních nefropatií, edukace a příprava nemocných na vybranou metodu náhrady funkce ledvin jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. V České republice je dialyzační léčba zahajována ve 40 % případů u nemocných, kteří nebyli dlouhodobě sledováni v nefrologické ambulanci. To má za následek řadu dalších nežádoucích konsekvencí. Rovněž nemohou být těmto nemocným nabízeny všechny možnosti léčby nezvratného selhání ledvin. To vysvětluje zcela neuspokojivé zastoupení peritoneální dialýzy a rovněž nižší nabídku preemptivních transplantací ledviny. Cílem diagnostických, terapeutických a organizačních opatření u nemocných s progresivními nefropatiemi v období tzv. predialýzy je především omezení vysoké morbidity a mortality.

„Predialýza“ je první knihou svého druhu zabývající se detailně obdobím před zahájením dialyzační léčby nebo před transplantací ledviny. Čtenáři v monografii naleznou mimo jiné recentní informace o klasifikacích chronických onemocnění ledvin, výskytu progresivních nefropatií v české populaci, současných představách o renoprotektivní terapii, léčbě závažných komplikací progresivních nefropatií, dietní intervenci, volbě metody náhrady funkce ledvin, přípravě před transplantací, cévních přístupech k hemodialýze, přípravě k peritoneální dialýze, nové koncepci predialyzačních center, pojednání o zvláštnosti predialýzy u diabetiků i u dětí a doporučení vakcinace. „Věřím, že z knihy budou mít užitek nejenom nefrologové, ale také praktičtí lékaři, diabetologové a internisté, cévní a transplantační chirurgové, nefrologické sestry a koordinátorky a všichni ostatní zdravotníci, kteří se podílejí na predialyzační péči,“ zdůraznil hlavní editor publikace prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM.

„Predialýza je oblast, o které by měla vědět zejména široká komunita lékařů, nejenom nefrologové, ale i praktičtí lékaři, diabetologové, všeobecní internisté a urologové. Podařilo se dát dohromady kolektiv autorů složený ze špiček oboru z celé naší republiky,“ vyzdvihl kmotr této významné publikace, nově zvolený rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. „Všichni psali nejenom rozumem, ale i srdcem, a to se prostě pozná,“ shrnul ředitel nakladatelství Maxdorf MUDr. Jan Hugo.

Maxdorf 2013, 298 str., edice Jessenius, 154 × 230 mm, vazba pevná, cena 695 Kč, ISBN 978‑80‑7345‑356‑5

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené