Přeskočit na obsah

Nový software ušetřil VFN dva úvazky v přípravě cytostatik

Díky efektivnější práci na oddělení přípravy cytostatik s minimalizací papírové administrativy se zvýšila bezpečnost a snížilo se zatížení personálu.



Oddělení příprav cytostatik pražské Všeobecné fakultní nemocnice ročně odbaví více než 70 000 příprav. Jednak je chystají pro vlastní pacienty nemocnice, kromě toho i pro externí klienty, tedy jiná zdravotnická zařízení. Nedávno se ve VFN pustili do zefektivnění procesu bezpečné přípravy cytostatik a biologické léčby, a to pomocí speciálního softwaru. Výsledky projektu představila na konferenci Spojené akreditační komise Mgr. Lucie Mlatečková, vedoucí odboru kvality VFN.

„Všeobecná fakultní nemocnice je jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice a poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči. S tím je spojena příprava cytostatik a biologické léčby a veškerá rizika s tím spojená. V nemocnici proběhl procesní audit, který zmapoval celý proces od indikace medikace přes přípravu cytostatik a biologické léčby až po podání na odděleních,“ uvedla Mlatečková.

Popsala, že před změnou farmaceuti používali papírovou kartotéku s protokoly a návody na přípravu směsí, podle ordinace lékařů propočítávali dávku a přepisovali na štítek postup přípravy a ředění. Další farmaceut pak podle tohoto štítku následně na laminárním boxu zapsaný předpis provedl. „Už z toho je zřejmé, kolik rizik chyby zaviněné lidským faktorem mohlo vzniknout a reálně ohrozit pacienta. Projekt měl tedy zabránit reálnému poškození pacienta při terapii cytostatiky a biologickou léčbou,“ řekla Mlatečková.

Jeden ze stěžejních požadavků bylo softwarově celý proces propojit do jednoho celku. Nový software si měl rozumět s nemocničním informačním systémem, tak aby informace od předepisujícího lékaře, který indikuje léčbu, šla rovnou do systému na oddělení přípravy cytostatik. Zároveň měl lékař dostat aktuální informace, jestli je dané cytostatikum skladem. Když už měly informace systémem protékat, očekávalo se od něj zároveň, že skrz něj půjde rovnou vykazovat péči zdravotním pojišťovnám a že bude poskytovat statistické výstupy.

Pilotní provoz systému prověřovali lidé na několika klinikách, postupně přešel na všechna pracoviště v celé VFN.

„V současnosti má farmaceut v laminárním boxu na obrazovce u každé přípravy rozepsané jednotlivé kroky. Jakmile je provede, odklikne je. Pro daného pacienta je vytištěn štítek, kterým je dané cytostatikum nebo daná biologická léčba označena, a s ním je přípravek zaslán na oddělení,“ popisuje Mlatečková. Ruční přepisování zcela odpadlo, lékař indikuje elektronicky a elektronicky je také potvrzeno provedení přípravy.

Výsledkem je větší efektivita práce, o pět až sedm procent vyšší průchodnost úseku příjmu požadavků, bylo možné přibrat další klienty z řad jiných zdravotnických zařízení. „Díky implementování nového softwaru jsme reorganizovali práci na oddělení cytostatik, ušetřili jsme dva celé pracovní úvazky. Díky tomu jsme si mohli dovolit rozšířit provoz laminárních boxů ze tří na čtyři, a jsme tak schopni pokrýt více požadavků jak pro interní potřeby, tak pro externí zákazníky,“ uvedla Mlatečková.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…