Přeskočit na obsah

Nutriční terapeuti usednou v ordinacích diabetologů

iStock-1316455285
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Pro pojištěnce VZP s diabetem budou dostupnější hrazené služby nutričních terapeutů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna od ledna umožní úhradu služeb nutričních terapeutů v ordinacích diabetologů. Zavádí ji ve spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Projekt má význam jak z odborného pohledu, tak z hlediska efektivního využití financí veřejného zdravotního pojištění. Odborníci vidí, že diabetici specializovanou nutriční péči potřebují a v rámci stávajících samostatných ambulancí dostupná není. Zdravotní pojišťovna si zas spočítala, že se investice do odborné nutriční terapie vrátí na úsporách na lécích na diabetes, ale i na léčbě komplikací.

„Celkové odhadované náklady na služby nutričních specialistů vycházejí v desítkách milionů korun ročně, přitom se ve střednědobém horizontu ušetří stovky milionů na jiné péči o diabetiky,“ vypočítává náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M.

Zatím chce pojišťovna péči nutričních terapeutů nasmlouvat v 80 diabetologických ordinacích, zhruba v jedné v každém okrese. Efekt bude pak vyhodnocovat.

Diabetiků v Česku i ve světě přibývá a náklady na jejich léčbu rostou. VZP má mezi svými klienty přes 575 000 diabetiků, loni za péči o ně zaplatila rekordních 9,3 miliardy korun. Více než polovina peněz šla na úhradu léků, výdaje na ně také rostou nejrychleji. I nadále očekává VZP růst nákladů na léčbu diabetu, lepší dostupnost nutriční terapie by ale měla podle jejích výpočtů tento nárůst zbrzdit.

Je prokázáno, že snížení tělesné hmotnosti o pět procent snižuje riziko kardiovaskulárních příhod a pokles HbA1c o 4 mmol/mol snižuje riziko infarktu, diabetické retinopatie a dalších komplikací, připomněl prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Služby nutričního specialisty budou určeny především pacientům s nově diagnostikovaným diabetem 2. typu, diabetikům 2. typu s BMI vyšším než 30 nebo těm, kterým byla nasazena injekční léčba. Dále na její úhradu budou mít nárok pacienti s chronickým onemocněním ledvin, vysokým kardiovaskulárním rizikem, s komorbiditami, které vyžadují změnu životosprávy, případně s neuspokojivou kompenzací diabetu (HbA1c vyšší než 53 mmol/mol). Garantem je diabetolog, který bude mít smlouvu s pojišťovnou a který nutričního specialistu zajišťuje. Pracovní úvazek nutričního terapeuta se předpokládá mezi 0,5 a 1. Podmínkou úhrady je práce kvalifikovaného klinického nutričního terapeuta, který absolvoval kurs garantovaný diabetologickou odbornou společností.

Obsahem nutriční léčby u zapojených pacientů budou čtyři nutriční konzultace v průběhu šesti až 12 měsíců. Pokud se pacient zlepší, může po 12 měsících od zahájení prvního programu nutriční péče absolvovat další cyklus. Sledovanými cíli jsou pokles hmotnosti o více než pět procent u diabetiků s BMI nad 30, pokles HbA1c o více než 4 mmol/mol, zvýšení time in range alespoň o pět procent, snížení výskytu hypoglykémií a zlepšení postprandiální glykémie nebo glykemické variability.

„Pracujeme s pacientem na základě jeho autentického zapsaného jídelníčku. Intervence mohou být pravidelnější, než co stíhá lékař, to podpoří motivaci pacientů,“ uvedla Aneta Hásková, nutriční terapeutka z 1. lékařské fakulty UK a VFN.

Nutriční terapeuti zaměření na diabetes dnes působí zejména v nemocnicích. Jiné zdravotní pojišťovny zatím na výzvu diabetologů ohledně úhrad výkonů nutričních terapeutů nereagovaly.

Úhrada služeb nutričního terapeuta zapadá do konceptu moderní rozšířené diabetologické ordinace. Aby se mohl diabetolog stát pro VZP rozšířenou diabetologickou ambulancí, musí splnit několik podmínek ohledně vybavení a zkušeností a mít alespoň 500 dispenzarizovaných pojištěnců VZP. Od loňského srpna nabízí VZP diabetologům možnost provádět screening diabetické retinopatie pomocí certifikovaného zdravotnického prostředku s umělou inteligencí. Dosud nasmlouvala tuto péči u 58 ordinací, které si pořídily patřičnou digitální fundus kameru se softwarem, s dalšími ještě jedná.

Pro VZP je aktuální nabídka pro diabetology dosud nejvyspělejším programem managementu péče o chronicky nemocné. „V oblasti diabetologie se rozhodně vyplatí zavést prvky disease managementu. V tuto chvíli máme komplex intervencí, které mohou pomoci efektivně řešit onemocnění diabetu – kromě rozšířených ambulancí také VZP Plus a příspěvky pro diabetiky. Troufám si tvrdit, že v diabetologii máme zavedenou nejlepší praxi disease managementu ze všech oborů,“ říká náměstek ­Bodnár.

Doporučené