Přeskočit na obsah

O angličtině lékařské a obecné

Můj učitel angličtiny si vybavil poměrně běžné anglické přísloví “to put a cart before horse” – udělat něco obráceně. Stejný obrat se objevil také v jednom titulu článku o lékařské výuce v British Medical Journal: “Putting the cart before the horse: testing to improve learning.” V článku o hyperinzulinémii je však smysl trochu jiný, jde o vztah tahoun a tahaný, tedy určení původce (motoru či příčiny) a následku, tedy to, zda inzulinorezistence vyvolá hyperinzulinémii, nebo naopak hyperinzulinémie inzulinorezistenci. Možné jsou také oba výklady. Slovo kůň je ve starých příslovích běžné a je použito i v názvu článku zpochybňujícího tzv. glykemický index: “The glycemic index: flogging a dead horse?”, tedy ve smyslu zbytečnosti – popohánění mrtvého koně bičem.

Podobně se v jednom z článků o hypertenzi a obezitě objevil do češtiny dobře přeložitelný výraz: “What came first – hen or egg?”, tedy co bylo dříve, vejce, nebo slepice. Lze totiž dokázat, že hypertenze způsobuje obezitu, ale i obráceně, že obezita způsobuje hypertenzi. U osob s body mass indexem v horním pásmu normy se častěji vyskytne hypertenze, ale naopak osoby s rodinnou anamnézou esenciální hypertenze s ještě normálním tlakem v dospělosti ztloustnou.

Nikdy jsem se neučil krejčovskou angličtinu, a tak mně byl zprvu nejasný termín pro jeden z chirurgických výkonů k léčbě obezity – sleeve gastrectomy, který se dnes užívá více než termín tubulizace žaludku. Slovo rukáv jsem nezažil při žádné výuce angličtiny na střední ani vysoké škole. Diskutovali jsme o tom s mým učitelem angličtiny a narazili na spoustu mně neznámých slovíček jako šev, nohavice, límec a také na anglický termín “fly” a na zajímavé úsloví “You are flying low”. Kupodivu toto rčení u nás skoro nikdo nezná, leč ověřil jsem si, že ho znají chirurgové, kteří byli na stáži v Anglii. Je to asi tím, že se jim při převlékání na sále nebo ze sálu občas stane, že flying zůstane low, a kolega na to upozorní.

Trochu jsem pátral po genezi tohoto přísloví. Můj učitel, Angličan, tento obrat zná z doby své školní docházky v sedmdesátých letech minulého století. Jiný můj přítel, Čech, který emigroval do Anglie v roce 1968 a do anglických škol chodil od svých deseti let, tvrdil, že ho ve škole nikdy neslyšel. Podle něj jde o americký výraz, který se rozšířil až v osmdesátých letech minulého století. Toto rčení ovšem nikdy neslyšel padesátiletý profesor medicíny, původem Čech, který působí dvacet let na americké univerzitě. Ani jeho osmnáctiletý syn, který se narodil a vyrostl v Americe, se s tímto obratem nikdy nesetkal. Jde tedy skoro jistě o nové úsloví, pocházející z Anglie.

Možná, že jde o nějakou filmovou “hlášku” – ale vyzkoušejte si sami. Řekněte nějakému Angličanovi, Američanovi nebo Australanovi “You are flying low”, a podle toho kam, se podívá, poznáte, zda tomuto upozornění rozumí. Inu, i v lékařském prostředí a v odborných článcích se dá doučit leccos z hovorové i z obecné angličtiny.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 7/2008, strana A4

Zdroj:

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…