Přeskočit na obsah

O konopí povoleném i nepovoleném

Dne 8. prosince skončila činnost pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo zjistit, za jakých podmínek je v ČR možno používat psychotropní konopí pro léčebné a výzkumné účely, a navrhnout legislativní změny, aby mohl být plně využít jeho léčebný potenciál.

Výsledky práce pracovní skupiny shrnul její předsedající, profesor Tomáš Zima, děkan 1. LF UK v Praze, takto: „Pracovní skupina v první řadě shromáždila stanoviska jednotlivých odborných lékařských společností ČLS JEP, jež definovaly chorobné stavy a diagnózy, kde je možné tuto léčebnou alternativu využívat. Jde zejména o chronické a neztišitelné bolesti u řady chorobných stavů, nevolnosti a zvracení jako průvodní znak některých velmi těžkých nemocí a jejich léčby, třes a poruchy svalového napětí, projevy některých kožních onemocnění a další.“

Hlavním cílem skupiny pak bylo vypracovat návrh konkrétních legislativních změn, které povedou ke zpřístupnění konopí pro pacienty s těmito diagnózami a zároveň zabrání jeho úniku na nelegální trh. Skupina mj. doporučila zařadit léčebné konopí do přílohy č. I zákona o návykových látkách, čímž se umožní, aby bez zvláštního povolení s léčebným konopím mohli nakládat jak lékaři a lékárníci, tak pacienti, kteří takové konopí obdrží.

„Současně komise navrhla pověřit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) výkonem pravomocí ‚Státní agentury pro léčebné konopí‘. Agentura by zajišťovala kontrolu několika licencovaných pěstitelů léčebného konopí v ČR,“ řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Součástí předloženého návrhu není možnost, aby si pacienti mohli konopí pro svou léčbu sami pěstovat a nekontrolovaně je užívat. Skupina doporučuje výhradní distribuci léčebného konopí, jež by mělo být hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, přes standardní síť lékáren a zdravotnických zařízení; dále považuje za nezbytné, aby bylo vydáváno výhradně na „elektronický recept s omezením“. Ten umožňuje zajistit, aby konopí danému pacientovi nepředepsal více než jeden lékař a aby v lékárně nebylo vydáno nadměrné množství látky.

Výhodou takto koncipované preskripce a distribuce léčebného konopí je i skutečnost, že e‑recept může být pacientovi specializovaným lékařem vydáván periodicky na dálku, a zároveň systém zůstává dostatečně přehledný a kontrolovatelný, čímž se zabrání možnostem prolnutí legálního a nelegálního trhu.

E‑recept rovněž umožní v případě potřeby snadnou jednorázovou kontrolu ze strany Policie ČR, zda je daná osoba oprávněna držet konopí pro léčebné účely nebo není. E‑recept tak bude za přísného respektování ochrany osobních dat sloužit také jako účinná pacientova ochrana před problémy se zákonem.

-------

red

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…