Přeskočit na obsah

OB klinika se stěhuje na nové, špičkově vybavené pracoviště

Multidisciplinární tým, který navazuje na své dlouholeté zkušenosti především s léčbou obezity, diabetu a jiných k obezitě přidružených onemocnění, pacientům nabízí ambulantní, operační i lůžkovou péči. V ambulantní části je umístěna chirurgická, interní, diabetologická, endokrinologická a gastroenterologická ambulance, dále zde sídlí psycholog, nutricionista a na konci roku bude otevřena i ortopedická ambulance. "Pacient, který k nám přichází, je vyšetřen všemi jmenovanými odborníky a ti mu po vzájemné dohodě doporučí nejlepší a nejefektivnější způsob léčby. Multioborovou péči o obézní nemocné poskytujeme v souladu s nejnovějšími národními i evropskými standardy, na jejichž tvorbě a zavedení jsme se podíleli a které byly minulý měsíc podpořeny a schváleny výbory odborných společností - chirurgické, diabetologické a obezitologické," připomněl prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky.

Lůžková část disponuje 19 standardními lůžky, pokoje jsou plně vybaveny tak, aby odpovídaly požadavkům péče o těžce obézní pacienty s hmotností až 250 kg. Lůžková část je napojena na dva operační sály, vybavené nejmodernější dostupnou technikou nutnou pro laparoskopické i klasické "otevřené operace", operace obézních, například i včetně operačních stolů se zvýšenou nosností (250 kg). Na operační trakt navazuje jednotka intenzivní péče se třemi lůžky, kterou vede anesteziolog.

Ušito na míru pacientům


Prostory OB kliniky jsou navrženy tak, aby odpovídaly moderním trendům poskytování zdravotní péče. Celá budova je bezbariérová, včetně vstupů na toalety a do koupelen, a je vybavena speciálně navrženými výtahy se zvýšenou nosností. Pro nemocné jsou například připravena polohovatelná lůžka minimalizující riziko vzniku dekubitů, která navíc musejí být dimenzována tak, aby dostatečnou šířkou i nosností vyhovovala potřebám extrémně obézních pacientů. Sestry, pro něž je práce fyzicky velmi náročná, mají mj. k dispozici různá technická zařízení včetně těch překladových, která jim usnadňují manipulaci s hospitalizovanými.

"Obézní pacienti jsou svým způsobem specifičtí - vyžadují zkušený personál i mobiliář a prostorové dispozice. To jim standardní vybavení běžných zdravotnických zařízení obvykle není schopno poskytnout. Do budoucna bychom tedy chtěli i takovým pacientům - pro něž není v daném okamžiku bariatrická operace prvořadou nutností - u nás na několika lůžkách nabídnout možnost hospitalizace z důvodu řešení jiného akutního onemocnění," prozradil prof. M. Fried a doplnil: "Pacienti by pochopitelně byli léčeni odborníky, které potřebují, a na konkrétní výkon by byli převezeni do příslušného zdravotnického zařízení. U nás by pak byli hospitalizováni. V určitých případech by jejich ošetřující lékaři z jiných specializovaných zařízení dokonce mohli docházet na OB kliniku a své těžce obézní pacienty léčit zde. Výhodou skutečně je, že nemocní by měli kvalitně zajištěnou základní péči. To je tedy koncepce, již bychom časem chtěli také nabídnout." Cílem je až 600 výkonů za rok Od počátku svého fungování je OB klinika držitelem titulu European Center of Excellence for Multidisciplinary Treatment of Obesity a jako první v ČR je akreditována Evropskou komisí IFSO pro chirurgickou léčbu obezity. Díky modernímu přístrojovému vybavení a špičkovému multidisciplinárnímu týmu bylo pracoviště vyhlášeno evropským výukovým centrem společnosti Johnson & Johnson. Prof. Fried předpokládá, že od poloviny května do konce letošního roku na OB klinice odoperují asi 350 až 400 pacientů. "V příštím roce, kdy už bude provoz centra zaběhnutý, bychom chtěli v ambulancích ošetřit 8 000 až 10 000 nemocných. Pokud se týká chirurgických výkonů, měli bychom v ČR ročně odoperovat zhruba 3 000 až 4 000 pacientů, abychom dosáhli alespoň slušného evropského průměru," vysvětlil prof. M. Fried a zdůraznil: "Na tento počet by v ČR stačilo asi šest specializovaných bariatrických center, což vychází ze standardů bariatrické chirurgie, o nichž jsem hovořil. Z toho tedy vyplývá, že každé takové pracoviště by mělo provádět mezi 500 až 600 výkony ročně. A to je i naším cílem pro příští rok." Kromě bariatrických operací však samozřejmě počítáme i s prováděním několika stovek ostatních běžných, především laparoskopických zákroků.

Bariatrie i pro léčbu diabetu

Kromě celého spektra běžných bariatrických výkonů (bandáže žaludku, biliopankreatické diverze, sleeve gastrektomie) i jiných chirurgických operací chce OB klinika svým pacientům v budoucnu nabídnout i některé nové zákroky pro léčbu morbidní obezity. "Naše centrum se stalo jedním ze tří pracovišť ve světě, kde se začala, nejprve v rámci klinické studie, používat nová operační metoda - plikace žaludku. Podobně jako jiné zákroky vede k redukci váhy, nicméně u tohoto výkonu není třeba, například v porovnání se sleeve gastrektomií, resekovat velkou část žaludku. Ten ponecháme nemocnému celý, zjednodušeně řečeno jej pouze určitým způsobem prošijeme. Metoda je tudíž velmi šetrná a především je vratná, protože můžeme stehy kdykoli přerušit a vrátit žaludek do 'původního stavu'," vysvětlil prof. Fried. Plikaci žaludku v současnosti provádějí, kromě OB kliniky, pouze lékaři v americkém Clevelandu a brazilském Sao Paulu. Dalším trendem, který se nyní začíná stále více prosazovat, je podle prof. M. Frieda chirurgická léčba diabetu 2. typu. "Mnoho zahraničních studií potvrdilo, že díky některým bariatrickým zákrokům, především těm, jež mají výraznější malabsorpční efekt, dochází až u 70 % pacientů s diabetem k jejich úplnému vyléčení. To platí například i pro diabetiky 2. typu, kteří jsou léčeni inzulinem. U mnoha z nich dojde v průběhu několika týdnů od operace ke zlepšení či vymizení diabetu, bez nutnosti další léčby inzulinem. U dalších 10 až 15 % pozorujeme výrazné zlepšení onemocnění i kvality života. Máme již poměrně velkou skupinu diabetiků, jež takto léčíme," uvedl prof. Fried. Jde podle něj o výkony, které zjednodušeně řečeno zasahují do hormonálních mechanismů v těle, vedoucích v konečném důsledku ke zvýšené vnímavosti tkání k inzulinu.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené