Přeskočit na obsah

Oční choroba VPMD postihuje 15 procent seniorů

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění centrální části sítnice a je nejčastější příčinou závažné ztráty zraku u starších lidí. Vyskytuje se ve dvou formách, suchá a vlhká.


Vlhká forma je charakteristická prorůstáním cév pod sítnicí a do samotné sítnice. Tyto novotvořené cévy potom propouštějí tekutinu a případně i krev do zadní části oka. Hromaděním této tekutiny vzniká na sítnici otok, který způsobuje postupné zhoršení centrálního vidění. Celý komplex otoku, případné krve a prorůstajících cév dokáže výrazně snížit zrakovou ostrost během několika týdnů nebo měsíců.

Celosvětový výskyt onemocnění VPMD je 196 mil. lidí, z toho trpí střední a těžkou formou 51 mil. lidí. Se stárnutím populace bude počet nemocných narůstat. Odhad celosvětové populace je v roce 2040 8,9 miliardy a předpokládaná délka života vzroste z 64,6 roku na 74,3 roku. Pokročilejší formou VPMD onemocní 76,9 mil. lidí. V České republice se odhaduje 350 000 lidí s onemocněním VPMD. Ze začátku mohou být příznaky těžko postřehnutelné, což je dáno i tím, že zdravé/méně nemocné oko kompenzuje vidění toho druhého, postiženého. I proto je důležité časté samovyšetření. VPMD se projevuje řadou symptomů:

  • zamlžené vidění, barvy ztrácejí na své intenzitě
  • zhoršené vidění za tmy a šera
  • v zorném poli se objevují našedlá a tmavá místa
  • rozvlněné linie například při čtení
  • snížení centrální zrakové ostrosti (periferní vidění zůstává zachováno)

„Zatím neznáme způsob, jak VPMD zcela vyléčit, ale dokážeme zastavit nepříznivý vývoj onemocnění, a potlačit tak ztrátu zraku, která hrozí. Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky, ale pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitaminem E a také bohatým jídelníčkem. Na vlhkou formu existuje speciální léčba, která má za cíl potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti makuly,“ vysvětluje MUDr. Pavel Němec z Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze, prezident České vitreoretinální společnosti.

Oční choroba VPMD značně komplikuje život, přitom se dá pomocí Amslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a následně léčit, pokud nemocný navštíví lékaře včas. Tato mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky které můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny (makuly) a centrálního vidění již v počáteční fázi. Ideální je, pokud si na ni najdete čas jednou týdně. Otestovat se můžete na www.chcividet.cz.

Česká vitreoretinální společnost spouští v těchto dnech osvětovou kampaň Chci vidět. „V kampani chceme upozornit na nemoc, která postihuje přibližně 15 procent seniorů. Má tedy jeden hlavní cíl, zvýšení povědomí o onemocnění VPMD u seniorů a jejich blízkých. Touto akcí chceme přivést naše pacienty, kteří mají příznaky VPMD, k samotestování a následné návštěvě lékaře. Partnerem této osvětové aktivity je např. Česká diabetologická společnost ČLS JEP,“ uvádí MUDr. Němec.

Výzva k veřejnosti „Akce zrak“ vyzývá kreativní spoluobčany, aby vymysleli něco, co usnadní život lidem se sítnicovým postižením, včetně zmíněné VPMD. „Myslíme si, že pomůcka, která pomůže pacientům v běžném každodenním životě, je neocenitelná, a proto chceme, aby se veřejnost podělila o nápad na pomůcku, servis, řešení nebo jakoukoli jinou vychytávku,“ doplňuje MUDr. Němec s tím, že nejlepší myšlenka bude realizována a za pomoci společnosti Novartis uvedena do praxe.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené