Přeskočit na obsah

Odborníci se shodují: Nepřestávejte a neoddalujte protinádorovou léčbu

Komplexní soubor doporučení ESMO (European Society for Medical Oncology) publikovaný 31. července v Annals of Oncology řeší otázky onkologické péče v době COVID-19.

Interdisciplinární odborný dokument ESMO o tom, jak pečovat o pacienty s onkologickým onemocněním během pandemie COVID-19, vyzývá onkology po celém světě, aby nepřerušovali ani nezdržovali žádný druh protinádorové léčby, která by mohla mít potenciální dopad na celkové přežití nemocných.

COVID-19 je stále výzvou pro onkologické odborníky. Je třeba, aby pokračovali v poskytování kvalitní péče a zároveň své pacienty chránili před rizikem vystavení se koronaviru. Začátkem tohoto roku připravili členové ESMO upravené pokyny pro upřednostňování různých aspektů onkologické péče u různých typů nádorů s cílem zmírnit negativní účinky pandemie na léčbu pacientů s nádorovým onemocněním. Následně bylo zřízeno mezinárodní konsorcium, kde jsou diskutovány současné důkazy z klinických studií, které poskytuje odborné rady o významných klinických otázkách (od diagnózy až po chirurgický zákrok) souvisejících s léčbou onkologických onemocnění v éře COVID-19. Interdisciplinární panel odborníků sestávající z 64 odborníků a jednoho právního zástupce s hlasovacím právem, se dohodl celkem na 28 bodech.

„Obecně lze říci, že kdykoli může-li mít protinádorová léčba dopad na celkové přežití pacienta, neměla by být přerušena ani zpožděna,“ vysvětluje hlavní autor doporučení profesor Giuseppe Curigliano z Evropského onkologického Institutu v Milánu. Jak vysvětluje, původní doporučení vycházející z toho, že použití inhibitorů imunního kontrolního bodu, necytotoxických cílených terapií a některých typů adjuvantních nebo neoadjuvantních systémových terapií je škodlivé nebo v zásadě spojené s vyšším rizikem komplikací nebo úmrtnosti, se opírá o nedostatek přesvědčivých důkazů. „Samozřejmě, případ od případu, je třeba v diskusi vedené multidisciplinárním týmem zvážit rizika infekce proti kontrole zhoubného onemocnění,“ dodává prof. Curigliano.

V konsensuálním dokumentu experti rovněž varují před tím, aby všichni pacienti s onkologickým onemocněním, bez ohledu na věk, pohlaví, typ nádoru a stadium onemocnění, byli označováni za zranitelnější vůči COVID-19. Ve skutečnosti, přestože v prvních dnech pandemie (5-7 dnech) byli onkologičtí pacienti označováni jako ti, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy koronavirem a vzniku závažnějšího onemocnění, dosud získané důkazy naznačují, že mnoho pacientů se solidním nádorem není zranitelnějších a náchylnějších na COVID-19 než běžná populace.

„Ačkoliv bylo rozumné při vypuknutí nového infekčního onemocnění, s nímž jsme dosud neměli zkušenost, přijmout pro naše pacienty až příliš ochranářská opatření, nyní musíme od předpokladu, že všichni pacienti s onkologickou diagnózou jsou zranitelnější vůči COVID-19, ustoupit,“ dodává prof. Curigliano s tím, že důsledky tohoto rozhodnutí byly závažné, protože u některých pacientů byla léčba v posledních několika měsících odložena nebo přerušena a lékaři předpokládají, že dopad tohoto nadměrně preventivního přístupu uvidíme v blízké budoucnosti.

V reakci na závažnou otázku, kdo jsou onkologičtí pacienti, kteří jsou skutečně více ohroženi virem COVID-19 a jeho důsledky, Curigliano dochází k závěru: „Na základě současných důkazů jsou zranitelnější pouze pacienti, kteří jsou starší, mají mnohočetné komorbidity, dostávají chemoterapii a jsou náchylní k infekcím. V této populaci před zahájením jakékoli léčby doporučujeme testovat na COVID-19 pomocí RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí) v reálném čase, současného zlatého standardu pro diagnostiku, aby se vyloučilo, že je pacient infikován koronavirem,“ vysvětluje prof. Curgliano.

Soubor prohlášení zveřejněných ve stěžejním časopise ESMO byl navržen tak, aby sloužil jako dynamické úložiště znalostí, které bude postupně rozšiřováno o další informace o biologii SARS CoV-2, charakteristikách pandemie, riziku pacientů s onkologickým onemocněním na COVID-19 a jeho modulačních faktorech a konečně o data zaměřená na optimální onkologickou péči za přítomnosti viru.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.