Přeskočit na obsah

Ofatumumab u nově diagnostikovaných pacientů s relabující RS

Na virtuálním kongresu ECTRIMS, známém jako MSVirtual2020, byla představena nová post hoc data ze studie třetí fáze ASCLEPIOS, která ukázala, že nově diagnostikovaní a léčebně naivní pacienti s relabující roztroušenou sklerózou mají lepší výsledky při léčbě ofatumumabem ve srovnání s teriflunomidem. Tito nemocní měli nižší anualizovaný výskyt relapsů. Ten se při léčbě ofatumumabem snížil o 50,3 procenta – 0,09 vs. 0,18 (p < 0,001). Léčba ofatumumabem významně snížila průměrný počet Gd+ T1 lézí o 95 procent (0,02 vs. 0,39; p < 0,001) a nových nebo zvětšujících se T2 lézí o 82 procent (0,86 vs. 4,78; p < 0,001) oproti teriflunomidu.

Relativní riziko potvrzeného zhoršení disability za tři měsíce pokleslo o 38 procent (p = 0,065) a za šest měsíců o signifikantních 46 procent (p = 0,44).

U více než 1 800 pacientů, kteří pokračovali v léčbě ofatumumabem nebo na ni přešli z jiných studií, se tato léčba ukázala jako bezpečná. Studie dále potvrdila význam sérových koncentrací lehkých řetězců neurofilament (NfL) v prognóze aktivity nemoci a jejího zhoršení u všech pacientů, tedy i nově diagnostikovaných a léčebně naivních.

Podskupina osob z post hoc analýzy byla typická pro časnou RS, medián věku byl 36 let a medián trvání RS 0,35 roku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené