Přeskočit na obsah

Ofatumumab u nově diagnostikovaných pacientů s relabující RS

Na virtuálním kongresu ECTRIMS, známém jako MSVirtual2020, byla představena nová post hoc data ze studie třetí fáze ASCLEPIOS, která ukázala, že nově diagnostikovaní a léčebně naivní pacienti s relabující roztroušenou sklerózou mají lepší výsledky při léčbě ofatumumabem ve srovnání s teriflunomidem. Tito nemocní měli nižší anualizovaný výskyt relapsů. Ten se při léčbě ofatumumabem snížil o 50,3 procenta – 0,09 vs. 0,18 (p < 0,001). Léčba ofatumumabem významně snížila průměrný počet Gd+ T1 lézí o 95 procent (0,02 vs. 0,39; p < 0,001) a nových nebo zvětšujících se T2 lézí o 82 procent (0,86 vs. 4,78; p < 0,001) oproti teriflunomidu.

Relativní riziko potvrzeného zhoršení disability za tři měsíce pokleslo o 38 procent (p = 0,065) a za šest měsíců o signifikantních 46 procent (p = 0,44).

U více než 1 800 pacientů, kteří pokračovali v léčbě ofatumumabem nebo na ni přešli z jiných studií, se tato léčba ukázala jako bezpečná. Studie dále potvrdila význam sérových koncentrací lehkých řetězců neurofilament (NfL) v prognóze aktivity nemoci a jejího zhoršení u všech pacientů, tedy i nově diagnostikovaných a léčebně naivních.

Podskupina osob z post hoc analýzy byla typická pro časnou RS, medián věku byl 36 let a medián trvání RS 0,35 roku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…