Přeskočit na obsah

Ohlédnutí za Kongresem primární péče

Ve dnech 24.–25. března 2023 se pod záštitou ministra zdravotnictví uskutečnil v Hotelu Clarion v Praze Vysočanech XVII. kongres primární péče. Akce, kterou pořádá Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPDD) ČR je výjimečná tím, že je určena dvěma specializacím: všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost a akcentuje tak skutečnost, že se v řadě evropských zemí jedná o jednu společnou specializaci. Letošní ročník předznamenal rekordní zájem účastníků, který přesáhl kapacitu sálů, a proto musela být registrace uzavřena již měsíc před začátkem akce. Kongresu se zúčastnilo 1 400 hostů, kteří si užili pestrý a bohatý odborný program, v němž kromě zajímavých přednášek nechyběla ani přehlídka kazuistik a řada workshopů zaměřených na praktické dovednosti a nové diagnostické a POCT (point of care testing) metody v ordinacích VPL a PLDD. Klíčovým sdělením pro VPL bylo představení populačního programu pro záchyt pacientů s osteoporózou a nového systému péče o tyto pacienty, které znamená zásadní zapojení a posílení role lékařů primární péče a zlepšení jejich diagnostických a preskripčních možností. Pro podrobnější informaci o tomto projektu snad bude prostor v některém z příštích čísel. Nevyhnuli jsme se ani profesním tématům: zejména problematice kritického nedostatku PLDD, otázkám řešení specializačního vzdělávání v obou oborech, rozšiřování kompetencí včetně rušení preskripčních omezení, omezení administrativy a v neposlední řadě otázkám úhrad v segmentu praktických lékařů; všechny tyto okruhy jsme projednali v debatě u kulatého stolu s ministrem zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven.

Sdílejte článek

Doporučené