Přeskočit na obsah

Olaparib má úhradu u karcinomu vaječníků

Inhibitor PARP olaparib (Lynparza) má schválenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění u určité přesně definované skupiny žen s ovariálním karcinomem. Umožňuje to smlouva o sdílení rizik, kterou podepsal výrobce léku AstraZeneca s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i Svazem zdravotních pojišťoven ČR. Ve většině evropských zemí pojišťovny léčbu karcinomu ovarií olaparibem pacientkám hradí už několik let. V Evropské unii byl olaparib schválen na základě studie 19. Šlo o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii fáze II. České pojišťovny ke kroku přikročily nyní v červnu. Úhrada léčby bude možná po vydání rozhodnutí v předmětném správním řízení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, které lze očekávat během následujících dnů. SÚKL přitom olaparib pro tuto indikaci schválil již v roce 2015. V klinických studiích olaparib demonstroval svou aktivitu u platina‑senzitivního i rezistentního karcinomu ovaria v monoterapii i v udržovací léčbě.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené