Přeskočit na obsah

Olaparib má úhradu u karcinomu vaječníků

Inhibitor PARP olaparib (Lynparza) má schválenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění u určité přesně definované skupiny žen s ovariálním karcinomem. Umožňuje to smlouva o sdílení rizik, kterou podepsal výrobce léku AstraZeneca s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou i Svazem zdravotních pojišťoven ČR. Ve většině evropských zemí pojišťovny léčbu karcinomu ovarií olaparibem pacientkám hradí už několik let. V Evropské unii byl olaparib schválen na základě studie 19. Šlo o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii fáze II. České pojišťovny ke kroku přikročily nyní v červnu. Úhrada léčby bude možná po vydání rozhodnutí v předmětném správním řízení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, které lze očekávat během následujících dnů. SÚKL přitom olaparib pro tuto indikaci schválil již v roce 2015. V klinických studiích olaparib demonstroval svou aktivitu u platina‑senzitivního i rezistentního karcinomu ovaria v monoterapii i v udržovací léčbě.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…