Přeskočit na obsah

OneTouch Reveal – pro včasné a správné rozhodnutí

Společnost LifeScan spouští aplikaci OneTouch Reveal pro dotykové mobilní telefony, která pomůže diabetikům hlídat a kontrolovat glykémii. Data z glukometru jsou přes bluetooth přenesena do mobilního zařízení pacienta a současně přes cloud do počítače ošetřujícího lékaře. Přesný přehled o výši glykémie a jejích trendech tak získá jak diabetik, tak zdravotník, a to v okamžiku, kdy je výše glykémie naměřena. Díky této technologii lze hlídat trendy a predikovat vývoj výše glykémie. To umožní včas učinit terapeutická opatření. Aplikace je lékařům i pacientům poskytována zdarma.Správné informace ve správný čas pomohou lékařům i pacientům najít správný způsob terapie. Mobilní a webové aplikace OneTouch Reveal používají ekosystém správy dat pacientů založený na cloudu. Mobilní aplikace pro diabetiky umožňuje lékaři sledovat vývoj onemocnění u konkrétního pacienta, nabízí konzultace na dálku a umožňuje efektivnější a informovaná rozhodnutí o další léčbě. Mobilní aplikace OneTouch Reveal sbírá údaje z glukometru (BGM) OneTouch Verio Flex nebo OneTouch Select Plus Flex a poskytuje výsledky analýzy, které pomáhají pacientovi a lékaři vizualizovat glykemické trendy. Data jsou chráněna na vyšší úrovni než internetové bankovnictví. Aplikace je poskytována v souladu se současnou úpravou ochrany osobních údajů (GDPR).

OneTouch Reveal je nyní dostupná v USA, Kanadě, Německu, Velké Británii, Irsku, Francii a Rakousku.Zjednodušení práce pro lékaře

Webová aplikace OneTouch Reveal pro zdravotníky pomáhá identifikovat, co u pacientů funguje a co ne.

 

 • Poskytne více podrobných, validních a pravdivých informací než papírový deník pacienta.

 

 

 • Shrnuje údaje z několika zařízení připojených k účtu pacienta a poskytuje podrobné zprávy.

 

 

 • Detekuje více než 30 vzorců na základě naměřených glykémií, dávek inzulinu a příjmu sacharidů.

 

 

 • Nástroj ke správě populace filtruje a seřazuje informace pacientů podle několika faktorů, včetně naměřené glykémie, věku a pohlaví.

 Význam aplikace pro pacienty

Mobilní aplikace OneTouch Reveal přispěje k porozumění významu naměřené glykémie, pomůže v léčbě diabetu a komunikaci s lékařem:

 

 • Zobrazí časový graf podle naměřených hodnot výše glykémie a zvýrazní, kdy byli opakovaně mimo rozmezí. To usnadní následné řešení podobných situací v budoucnosti.

 

 

 • Převede údaje do vizuální podoby, čímž umožní pacientovi pochopit souvislost výše glykémie (a jejího trendu) s příjmem potravy, aplikací určité dávky inzulinu a pohybovou aktivitou.

 

 

 • Umožní pacientům sdílet jejich výsledky s lékaři s cílem optimalizovat kontrolu diabetu.

 

 

 • Vytváří zprávy, které si pacienti mohou před návštěvami lékaře stáhnout. Pomohou jim v cílené komunikaci s odborníkem.

 

 

 • Personalizované rady z aplikace na základě reálných dat doporučí pacientům menší úpravy jídelníčku, dávek inzulinu a pohybových aktivit.

 Data ze studie

Zkušenosti s aplikací OneTouch Reveal vyhodnotila studie se 128 diabetiky 1. a 2. typu (79, resp. 49 účastníků). Pacienti byli náhodně zařazeni do skupin používajících po dobu 24 týdnů glukometr buď samotný, nebo v kombinaci s aplikací. Skupina používající glukometr s aplikací dostávala od svého lékaře každé dva týdny zprávu o stavu onemocnění.

Během návštěv ve zdravotnickém zařízení vyplnilo 126 pacientů dotazníkové hodnocení, a to na začátku, v týdnu 12 a v týdnu 24.

Výsledky:

 

 • 88,9 procenta pacientů souhlasilo, že glukometr OneTouch Verio Flex s jednoduchou technologií Color‑ Sure zjednodušil kontrolu glykémie, protože okamžitě věděli, jestli mají koncentraci glukózy nízkou, v limitu nebo vysokou.

 

 

 • 77 procent pacientů souhlasilo, že indikátor nízké glykémie na glukometru může pomoci předcházet hypoglykemickým příhodám.

 

 

 • 89,3 procenta pacientů souhlasilo, že mobilní aplikace OneTouch Reveal léčbu diabetu usnadnila více než použití glukometru v kombinaci s papírovým deníčkem.

 

 

 • 87,9 procenta pacientů souhlasilo, že jednoduchá technologie ColorSure na glukometru OneTouch Verio Flex by spolu s mobilní aplikací OneTouch Reveal mohla pomoci sledovat onemocnění mezi návštěvami u lékaře.

 

 

 • 87,9 procenta pacientů souhlasilo, že jednoduchá technologie ColorSure v glukometru OneTouch Verio Flex by spolu s mobilní aplikací OneTouch Reveal mohla pomoci léčbu diabetu aktivněji řídit.

 Zdroj: Grady M et al. Diabetes app‑related text messages from health care professionals in conjunction with a new wireless glucose meter with a color range indicator improves glycemic control in patients with type 1 and type 2 diabetes: randomized control trial. JMIR Diabetes 2017;2(2):e19

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené