Přeskočit na obsah

Onkologické pacientky budou mít hrazené zamražení oocytů

Spolu s tím, jak se zlepšují výsledky onkologické léčby, nabývá na významu úsilí o zachování kvality života onkologicky nemocných. U mladších pacientů to znamená i snahu o ochranu fertility. Významným posunem tímto směrem je úhrada uchování gamet z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny začnou od nového roku platit onkologickým pacientkám zamražení oocytů. Senátní návrh legislativní změny, která to umožňuje, připravil senátor doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., který je zároveň přednostou Gynekologicko‑porodnické kliniky FN Ostrava „Mám velikou radost, že se podařilo prosadit novelu zákona, díky které se bude od nového roku proplácet onkologickým pacientům zamražení oocytů a spermií. Smyslem tohoto návrhu je, aby onkologičtí pacienti, kteří budou podstupovat léčbu, jejímž důsledkem může dojít ke snížení plodnosti, měli zachovanou šanci mít v budoucnu vlastní potomky. Dosud si pacientky musely tento úkon platit ze svého nebo vydávat mražení vajíček za léčbu neplodnosti, což byla jediná možnost, jak získat příspěvek od zdravotní pojišťovny – k tomu si ale musely zajistit partnera. Pro onkologické pacientky je to veliká změna. Znamená to naději, že po překonání nemoci budou moci mít vlastní rodinu, což může pozitivně přispět k průběhu léčby onemocnění,“ říká doc. Šimetka s tím, že na problematiku zákonodárce upozornila pacientská organizace VERONICA.

Pokud ženy partnera nesehnaly, musely si na mražení svých oocytů připravit až 60 000 korun. Úhrada se týká i mužů, u nich však jde o významně menší částku. Pro srovnání – cena zamražení spermií mužů, které čeká onkologická léčba, se pohybuje kolem 2 000 korun. „Tato změna se dotkne mladých pacientek se solidními nádory a dobrou prognózou, které ještě nemají děti. Chemoterapie, ale i další druhy léčby, mohou ovlivnit kvalitu oocytů a plodnost ženy. Proto je třeba, abychom na to pamatovali a své pacientky, kterých by se to mohlo týkat, o možnostech uchovat si vlastní vajíčka informovali,“ říká MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu.

Změny jsou zásadní také pro obor asistované reprodukce. „V první řadě mizí mnohdy nedůstojný stav, kdy si mladá žena poté, co si vyslechla onkologickou diagnózu, musela shánět partnera, aby si před nástupem na léčbu mohla nechat odebrat vajíčka a nestálo ji to desítky tisíc korun,“ vysvětluje MUDr. Pavel Otevřel, vědecký sekretář výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP. Podle něj si na kliniku přicházejí nechat zmrazit vajíčka i pacientky s leukémií.

Podle odhadu specialistů přichází na reprodukční kliniky a specializovaná oddělení přibližně 150–200 onkologických pacientek ročně, změna a osvěta s ní související by však mohly k podobnému výkonu přimět až 500 žen v plodném věku, které si chtějí uchránit svá vajíčka před tím, než nastoupí léčbu. Počet cyklů, při nichž je možné oocyty odebrat, není omezený, pojišťovny hradí také uchování po dobu deseti let.

Sdílejte článek

Doporučené