Přeskočit na obsah

Online přednášky o duševním zdraví v čase pandemie COVID‑19

V souvislosti s pandemií COVID‑19 byl v Česku na jaře zaznamenán dvojnásobný nárůst úzkostných onemocnění a až trojnásobný nárůst depresivních onemocnění a rizika sebevražedného jednání. Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) proto připravili cyklus osvětových videí k nejdůležitějším tématům, která veřejnosti nabídnou zdarma prostřednictvím internetu.


„Pandemie COVID‑19 se dotkla prakticky všech oblastí lidského života a z našich studií vyplývají také vážné dopady na oblast duševního zdraví. V několika předchozích letech jsme pro veřejnost ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze připravovali cyklus přednášek Laboratoř mysli, v němž jsme se snažili prezentovat nejnovější poznatky z oblasti duševního zdraví. Letošní ročník se nemohl uskutečnit, rozhodli jsme se proto vytvořit několik online videí věnovaných dopadům aktuální situace na oblast duševního zdraví a péči o ně,“ popisuje Mgr. Karolína Mladá z Národního ústavu duševního zdraví. Videa budou dostupná na stránkách www.nudz.cz.


Prevence sebevražednosti i fungování péče během nouzového stavu

V prvním ze tří online videopříspěvků, prezentovaném 10. listopadu v 10 hodin, se MUDr. Jan Hanka, vedoucí ambulance NUDZ, věnuje právě tomu, jak funguje psychiatrická péče během nouzového stavu. Zaměří se i na to, jak v aktuální situaci pečovat o sebe a své duševní zdraví. „Omezte sledování zpráv na nutné minimum, udržujte kontakty s lidmi, které máte rádi, dbejte o svůj spánek, vyváženou stravu a fyzickou aktivitu,“ shrnuje MUDr. Hanka. Video z 12. 11. je zaměřeno na prevenci sebevražd. Mgr. Alexandr Kasal, který je členem realizačního týmu Národního akčního plánu prevence sebevražd, k tomu říká: „Mezi ohrožené skupiny v ČR patří děti a mladiství, včetně dětí v ústavní výchově. Na druhém konci věkového spektra jsou sebevraždou ohroženi senioři, zejména pak muži. U této populace je silným rizikovým faktorem pociťované osamocení a izolace.“ Diváci se dozvědí i to, jaké jsou nejčastější varovné signály a jak reagovat, když tyto signály zpozorují u někoho ve svém okolí.


Pandemie, deprese, úzkost a stres a co s tím

Cyklus uzavírá videopřednáška z 18. 11., v níž se PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie v NUDZ, věnuje tématu pandemie, deprese, úzkosti a stresu. „V širším kontextu se zaměřujeme na dopady pandemie COVID‑19 a souvisejících restriktivních opatření na duševní zdraví české populace. Podíváme se také, jak na tyto dopady reagoval systém péče o duševní zdraví, jaký vývoj nás v tomto ohledu čeká v nejbližší budoucnosti a co pro svoje duševní zdraví můžeme sami udělat,“ popisuje doktor Winkler. Všechna videa jsou k dispozici zdarma, zájemci mohou případně přispět na destigmatizační a edukativní aktivity týkající se duševního zdraví, které pořádá Spolek NUDZ.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené