Přeskočit na obsah

Operaci na robotu předchází strukturovaný trénink

Robotické systémy se využívají k operacím v ČR od roku 2005, výrobce pro lékaře zajišťuje strukturovaný trénink. Co všechno zahrnuje, řekla MT klinická manažerka společnosti Intuitive Surgical MUDr. Helena Nebeská. 

  • Paní doktorko, jakou přípravu pro lékaře zajišťujete?

 

Část školicího procesu, kterou Intuitive doporučuje a poskytuje, je tzv. technologická. Liší se podle toho, zda lékař už někdy s robotem pracoval, nebo ne. Pokud lékař nikdy neoperoval na robotu, doporučujeme nejdříve návštěvu některého z renomovaných robotických pracovišť. Organizujeme návštěvu v evropských certifikovaných centrech, která jsou připravena na to, že tam jezdí noví lékaři se podívat a konzultovat. V ČR je pro urologii takové centrum v Ústí nad Labem, lékaři ale mohou jet i na pracoviště po celé Evropě, záleží na jejich volbě. 

  • Jak takové seznámení s robotem vypadá?

 

Po základní fázi přípravy a základním seznámení s robotickým systémem musí operatér absolvovat online kurs, kde se naučí základní terminologii a komponenty robotického systému. Následuje praktický nácvik u robotického systému dané nemocnice, při kterém se naučí bezpečně systém připravit před operací, zajistí správné umístění portů vstupy do břicha, nastavení robotických ramen, práci s kamerou a instrumenty a další nezbytné úkony.

Další významná část tréninkového procesu je 20 až 30 hodin na simulátoru. Ve virtuální realitě trénují jednotlivé dovednosti. Simulátor jim vyhodnocuje úspěšnost v jednotlivých dovednostech a oni je opakují s cílem alespoň 90procentní úspěšnosti. Čas na simulátoru si řídí tím, jak s úspěšností postupují. 

  • Jak školení pokračuje, když už vše na simulátoru zvládají?

 

Následuje certifikovaný kurs v některém z firemních certifikovaných center v zahraničí, kde už musejí být dobře připraveni, znát robotický systém, zvládat základní dovednosti. Dostanou jednodenní až dvoudenní specializovaný trénink, zdokonalují své dovednosti, např. preparaci, disekci, koagulaci a šití, aplikaci stapleru apod. 

  • Za jak dlouho po proškolení mohou nebo by měli začít operovat?

 

Reálnou operativu by měli zahájit do jednoho až dvou týdnů po certifikovaném školení a následně doporučujeme pracovat minimálně jednou týdně, aby si lékař dovednosti a návyky dobře zafixoval a jeho „learning curve“ proběhla co nejlépe. Podporu začínajícímu „konzolovému“ chirurgovi pak téměř vždy během prvních výkonů poskytuje na místě certifikovaný „proktor“ z daného oboru, který je zkušeným operatérem daného roboticky asistovaného výkonu. 

  • Končí tím proškolování v robotické operativě?

 

Prvními výkony tréninková cesta nekončí, po deseti až patnácti provedených výkonech navazuje další školení. Operatéři jezdí na kursy pro pokročilé, mohou využívat specializované webináře a zúčastnit se oborových odborných seminářů. Školicí proces, tak jak jej doporučuje Intuitive, je velmi strukturovaný a jeho hlavním cílem je poskytnout operatérům maximální podporu pro bezpečné operování.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené