Přeskočit na obsah

Pandemie COVID‑19 urychlila diskusi o digitalizaci zdravotnictví

Česká pobočka společnosti Philips má nového ředitele. Zkušený manažer Tomáš Vavrečka nahradil odcházejícího Tomaže Justina v době, která nebyla lehká pro celý svět. Nový generální ředitel Philips Health Systems se s našimi čtenáři podělil o první dojmy ze svého působení. A nejsou to dojmy negativní.

 

  • Do společnosti Philips jste nastoupil před 18 měsíci a zhruba v začátku pandemie COVID‑19 jste byl jmenován generálním ředitelem pro Českou republiku. Jaké jsou vaše první dojmy z působení ve funkci?

Ta situace byla trochu nestandardní, to je pravda. Firma začala fungovat v jiném režimu, než na jaký jsme byli zvyklí. Philips umožňuje home office už delší dobu, ale hojně využíván začal být až v době pandemie. Všichni jsme se učili spolu komunikovat přes různé telefonické konference a virtuální aplikace, což u nás funguje velmi dobře, jsme zvyklí pracovat ve virtuálních týmech. Philips je firma s celosvětovou působností a z tohoto pohledu nebyla ta situace až tak nová. Pokud jste však zvyklí pracovat v lokálním týmu, stýkat se každý den v kanceláři a řešit věci společně, pak je ta změna přece jenom znát. Z tohoto pohledu je to pro všechny nová situace.

Cítil jsem však i hrdost na tým, který ve Philipsu máme a který funguje výborně, lidé jsou spolehliví, aktivní, přesně vědí, co dělat. To bylo v těchto nelehkých dobách výhodou, nezaznamenali jsme žádný větší problém nebo situaci, kdy bychom nevěděli, jak postupovat. Situace prověřila v neposlední řadě naše servisní pracovníky, kteří se ocitli v často nezáviděníhodné situaci, kdy zejména zpočátku nebylo přesně známo, co všechno virus může způsobit. Oni dokázali vydržet v první linii a poskytovat lékařům v nemocnicích veškerý servis našich zdravotnických systémů tak, aby fungovalo všechno tak, jak má. Já jim za to velmi děkuji a jejich práce si velice vážím. Situace to byla nestandardní, takový křest ohněm, ale jako tým jsme se semkli, všechno jsme zvládli. Mé dojmy ze síly a stability týmu jsou velmi dobré.

 

  • Jak se společnost vypořádává s celosvětovou pandemií COVID‑19?

Situace měla dopad na vývoj trhu. Původní investiční plány nemocnic doznaly jistých změn. Bylo nutné okamžitě vyřešit nákup ochranných pomůcek, ventilátorů a dalšího nedostatkového vybavení. Pro Philips jako globální společnost byla i v této době prioritou snaha dostát svým závazkům a dodat tolik zařízení, kolik bylo poptáváno, přičemž poptávka mnohonásobně převyšovala kapacity výroby. Přemýšleli jsme nejen o tom, jak navýšit výrobu, ale vznikaly i nové typy ventilátorů, jejichž výroba je rychlejší, abychom byli schopni dodat co nejvíce zařízení co nejrychleji. Dopad pandemie COVID‑19 na zdravotnictví je velký a myslím si, že akceleruje diskusi, která uzrávala už dlouho. Jde o témata digitalizace zdravotnictví, vzdálené péče, vzdálené diagnostiky a monitorování průběhu nemoci, která jsou klíčová k včasnému aplikování správné léčby. Monitorování aktuální epidemiologické situace se ukazuje jako jeden z podstatných prvků k zamezení šíření infekce.

Digitálních řešení pro zdravotnictví má Philips celou řadu a myslím si, že situace okolo COVID‑19 vytvořila tlak na prosazení této agendy na stůl jednotlivých vlád a upoutala zvýšenou pozornost nejen Evropské unie, ale celého světa, což vnímám jako pozitivní věc. Doufám, že zaměření na digitalizaci nezmizí, protože tu vnímám jako klíčovou pro rozšíření a ekonomické zefektivnění zdravotní péče.

Pandemie také dala vzniknout některým významným projektům spolupráce, mohu uvést například naši spolupráci s Inovačním centrem Středočeského kraje, kde v tuto chvíli vznikají týmy diskutující možnosti digitalizace a vzdálených metrik, které můžeme ve zdravotnictví používat. Děje se tak ve spolupráci s předními zdravotnickými odborníky a já jsem rád, že budeme moci společně představit konkrétní projekt digitalizace zdravotní péče.

 

  • Můžete nastínit svoje předchozí pracovní zkušenosti?

Určitě. Většinu svého pracovního života jsem pracoval pro firmu Deutsche Telecom, v Čechách známou jako T‑Mobile, který později akvíroval další firmy z oboru systémových řešení, jako byl T‑Systems z rodiny Deutsche Telecom, později GTS. Měl jsem tam příležitost být, řekl bych, u raketového vývoje trhu a změny trhu jako takového a měl jsem možnost se hodně naučit na poli obchodu a marketingu. Vyzkoušel jsem i státní správu a jsem rád, že jsem měl možnost nahlédnout do zákulisí fungování české diplomacie, přiučit se tomu, jak fungují nejenom vztahy B2B čili business to business, ale také B2G čili business to government. Byl jsem zodpovědný za zahraniční zastoupení, která pomáhají generovat investice do České republiky (byl ředitelem agentury CzechInvest, pozn. redakce) z Ameriky, Kanady přes západní Evropu po Čínu, Jižní Koreu a Japonsko. Pomáhali jsme investorům z různých kultur a oborů investovat v České republice. Z mého pohledu šlo o zkušenosti, ze kterých lze čerpat celý život, a jsem za ně velmi rád. Tak jako jsem rád, že jsem mohl zavítat do oblasti zdravotnictví, která mi přijde nesmírně zajímavá, a vnímám zde i možnost vrátit společnosti alespoň část toho, co od ní člověk získal ve formě vzdělání. Vážím si možnosti pomoci udržovat společnost zdravou a pomáhat lidem a jsem rád, že mohu v tuto chvíli rozvíjet své poznatky a schopnosti i v této oblasti.

 

  • Kdybyste chtěl porovnat ryze technologické společnosti a společnost Philips, která se mění ve specificky zdravotnickou, v čem se liší?

Společnost Philips považuji nejenom za zdravotnickou, ale velkým dílem i za technologickou, protože záběr společnosti je skutečně široký, nejenom co se týče vývoje a výroby velkých zdravotnických přístrojů, ruku v ruce s tím jde i software, který je nedílnou součástí těch strojů a v němž dokážeme také vygenerovat velké rozdíly ve srovnání s naší konkurencí. Philips má možnost spolupracovat na celém světě se špičkovými zdravotnickými zařízeními a sledovat, jakým způsobem jsou organizována, jak fungují a jak jsou nastaveny procesy a jaké důsledky to přináší. V rámci projektů spolupráce s konkrétními zdravotnickými zařízeními a se znalostí těchto detailů jsme schopni významně přispívat ke zefektivnění chodu těchto zdravotnických zařízení a to, myslím si, je velkou hodnotou. Když se podíváme na vývoj přístrojů, tak ve zdravotnictví více než kde jinde je důležitá spolupráce s klinickými uživateli už při samotném vývoji přístrojů, a to se nyní ukazuje také jako jedna ze silných stránek naší společnosti. Naše současné portfolio produktů je výsledkem procesu, od jehož začátku jsme spolupracovali s kliniky, naslouchali jsme jim, a tak víme, co a kdy jim jde jak do ruky. Výsledkem je to, že ať přístrojově, či softwarově, všechny části našich systémů jsou umístěny přesně tam, kde je doktoři potřebují, a fungují přesně tak, jak to klinickým pracovníkům vyhovuje.

  • Měl jste čas se seznámit s tak širokým portfoliem, které Philips nabízí?

Jak jsem už zmínil, to portfolio je velmi široké, přístrojů je celá řada a v jednotlivých oborech se řeší opravdu velké detaily. Ve společnosti Philips spolupracujeme se špičkovými výzkumníky a univerzitami na výzkumu a vývoji v jednotlivých konkrétních tématech a tam samozřejmě dohlédnout na to, o čem se odborníci baví, je pouhou iluzí. Oblast zdravotnictví jako taková je velmi zajímavá a já se v ní stále orientuji, a ještě velmi dlouho orientovat budu. Myslím si, že i lékaři se ve svých specializacích učí celý život. Já osobně vnímám vzdělávání se v oblasti zdravotnictví jako svůj úkol a stává se to mým koníčkem, potkávám řadu zajímavých odborníků a diskuse s nimi jsou velmi přínosné a zajímavé a jsem za ně velmi rád. Naštěstí ve Philipsu máme velmi silné týmy odborníků, kteří nám poskytují podporu ve vedení specifických projektů. V jednotlivých oblastech jsou specifika, která se vyplatí respektovat a která přinášejí další hodnotu. V tomto tedy spoléhám na kolegy a jako tým, myslím, fungujeme opravdu výborně.

 

  • Můžete využít zkušenosti z předchozích zaměstnání i zde?

Zcela jistě. Myslím si, že člověk se učí celý život, ale když jste aktivní v obchodě, tak princip fungování obchodu i manažerský přístup je součástí vašeho fungování a vaší osobnosti. A to platí nezávisle na oborech, ve kterých působíte, a bez ohledu na konkrétní zaměření daného obchodu. V tom nevidím velký rozdíl.

 

  • Co je vám ve společnosti Philips nejbližší?

Přiznám se, že poté, co jsem do společnosti nastoupil, překvapil mě důraz na ekologii a ekonomičnost provozu, které Philips aplikuje v praxi. Slýcháváme to často od mnoha firem, ale já vnímám, že v této oblasti Philips skutečně žije to, co proklamuje. Cirkulární ekonomika a ekologický design jsou pro nás každodenní realitou a zrcadlí se všem, co děláme. EcoDesign byl ve Philipsu poprvé představen už v roce 1994 a zohledňuje všechny aspekty vývoje, designu, výroby a používání našich výrobků. V průměru je 80 % celkového dopadu výrobku na životní prostředí, včetně energie spotřebované během používání, určeno už ve fázi vývoje produktu. Philips vyvíjí všechny své výrobky tak, aby planetu zatížily co nejméně, a toho si velmi cením. Philips také vede celosvětovou diskusi o ochraně klimatu, což je rovněž téma, které ve mně velmi rezonuje.

 

  • Co je podle vás nyní „vlajkovou“ lodí, či spíše flotilou společnosti Philips?

Loni jsme jako zatím jediná společnost na světě dodali na trh magnetickou rezonanci, která dokáže fungovat pouze se sedmi litry helia. Helium se stává nedostatkovým zbožím, tento plyn je velmi finančně náročný a jeho celosvětové zásoby se krátí. Náš průlomový přístroj Philips Ingenia Ambition 1.5T má plně uzavřený magnet, ze kterého helium nikdy neunikne, a nemusí se tak v místě instalace přístroje řešit ventilační potrubí. To šetří zdravotnickým zařízením další finance za instalaci přístroje, stejně jako umožňuje umístit přístroj i do vyšších pater zařízení bez nutnosti stavebních úprav, protože Ingenia Ambition je díky absenci velkého množství helia zhruba o tunu lehčí než jiné stroje. Existuje tedy celá řada důvodů, proč si pořídit právě magnetickou rezonanci Philips Ingenia Ambition 1.5T.

Angiografická linka Philips Azurion 7 vznikala v úzké spolupráci s týmy odborníků a klinických lékařů a v tuto chvíli, krátce po svém uvedení na trh, právem sklízí ovace, zpětná vazba od kliniků je výborná. Azurion je přístroj zejména pro intervenční radiology a kardiology, jimž umožňuje minimálně invazivní zákroky. Naslouchali jsme jim a vnímali, co je pro ně při výkonu největším problémem a jak by se dala jejich práce zjednodušit, zpřesnit a zrychlit. Výsledkem je přístroj, který integruje všechno, co potřebuje operatér během operace ovládat, do jediného dotykového panelu. Lékař se tak může nepřetržitě věnovat pacientovi, nemusí odcházet do ovladovny přístroje a může ovládat všechny děje na operačním sále z tohoto panelu.

Philips Lumify je přenosný ultrazvuk, který lze propojit s tabletem nebo mobilem. Snadno nahradí klasický velký ultrazvuk a dokáže i v polních podmínkách fungovat optimálním způsobem, co se týče spolehlivosti i kvality zobrazení. Je to výborný přístroj pro akutní medicínu, pro záchranáře nebo pro konzultace v nemocnicích, kdy například kardiolog nemusí z oddělení na vzdálený konec nemocnice vozit velký ultrazvuk, aby zkontroloval srdce pacienta na jiném oddělení. Lumify vezme do ruky a jde.

 

  • Můžete se podělit o své plány do nebližší budoucnosti?

Věřím, že se nám v nejbližší budoucnosti bude dařit dále rozvíjet téma digitalizace zdravotnictví a že i česká veřejnost a česká vláda budou nadále vnímat aktuálnost tohoto tématu a benefity, které můžeme jako společnost získat, pokud budeme toto téma dále rozvíjet nejenom z hlediska dopadů na zdraví naší populace, ale i ekonomických dopadů. Dále chceme rozvíjet témata v oblasti onkologie, poněvadž onkologických onemocnění neustále přibývá, v neposlední řadě se budeme nadále intenzivně soustředit na ochranu klimatu a na cirkulární ekonomiku.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené