Přeskočit na obsah

Patnáct let ve službách WHO

„Všichni bychom si měli klást základní jednoduché otázky: jaké je zdraví lidí, proč je takové a co se dá udělat pro jeho zlepšení,“ píše MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, v publikaci Spolupráce České republiky a Světové zdravotnické organizace – Panorama 15 let činnosti pražské kanceláře WHO.

Publikace shrnuje, co všechno se za patnáct let, kdy byla MUDr. Šteflová ve funkci ředitelky Kanceláře WHO v České republice, událo. Můžeme zmínit aktivní účast na tvorbě a prosazování projektu Zdraví 2020, strategie a kampaně k účelné preskripci antibiotik, podporu reformy psychiatrické péče, stejně tak jako mnoha projektů týkajících se epidemií neinfekčních onemocnění, zejména nádorových a respiračních onemocnění, obezity, diabetu. WHO prostřednictvím své české kanceláře iniciovala projekt Nemocnic podporujících zdraví a významně podporovala projekt Zdravých měst. Kancelář WHO v Praze spolupracovala s mnoha odbornými společnostmi, MUDr. Šteflová je členkou předsednictva ČLS JEP.

Nelze vypsat všechny aktivity WHO za dobu působení dr. Šteflové. Připomeňme však, že se velmi aktivně podílela na skutečném boji za přijetí zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon). Díky její iniciativě se v červnu letošního roku v Ostravě konala šestá ministerská konference WHO o životním prostředí a jeho dopadu na zdraví.

Zásluhou české kanceláře WHO navštívila generální ředitelka WHO Margaret Chan světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA, která se konala v roce 2013 v Praze.

K posledním aktivitám dr. Šteflové v této funkci patří účast na založení Ústavu pro zdravotní gramotnost, z. ú., a tématu, jak zvyšovat zdravotní gramotnost občanů ČR, se chce dr. Šteflová věnovat i nadále. MUDr. Alena Šteflová k 31. říjnu 2017 ve své pozici ředitelky Kanceláře WHO v ČR končí, a proto jí do dalších činností popřejme hodně úspěchů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…