Přeskočit na obsah

Peníze, peníze…

Jaké proměny chování dokáže probudit očekávání finančního zisku nebo ztráty, je možné sledovat v záběrech gestikulujících makléřů na burzách. Mám mluvit o frontách na losy v případech možné vysoké výhry tak nádherně prodlužovaných hysterickou reklamou?

Emoční odpověď na výsledek nějakého druhu hry závisí na subjektivním vyhodnocení hodnoty jednak jejího výsledku a pravděpodobnosti, se kterou se očekávaný výsledek dostaví, jednak možných alternativ. Cítíme se lépe, nevyhrajeme-li nic a alternativní výhra je 10 dolarů, praví experiment, než v tom případě, že nevyhrajeme nic a alternativní výhra je, ouvej, celých 90 dolarů. Výhra 50 dolarů je prožívána slastněji, jestliže je pravděpodobnost, že nevyhrajeme 50 %, než v případě, že je tato pravděpodobnost 10 %. A naopak:  pokusné osoby se cítily hůř, jestliže nevyhrály nic a alternativou byl zisk 90 dolarů, než v případě, že nevyhrály nic a alternativou byl zisk jen 10 dolarů, to přece nestojí za řeč, že? 

Elektrofyziologické experimenty s opicemi prokázaly při očekávání odměny rostoucí aktivitu dopaminergních neuronů středního mozku. Aktivita těchto neuronů porovnává očekávání a skutečnou výši odměny. Jestliže zvířata odměnu dostala, dopaminergní neurony byly nadále aktivní ve stejné výši. Pokud odměnu nedostala, jejich aktivita klesla. A jak známo, dopaminergní neurony středního mozku rozsáhle informují celý limbický systém. Funkční zobrazovací studie prokázaly aktivaci stejných oblastí lidského mozku nikotinem u chronických kuřáků, u zdravých lidí pak libou nebo odpudivou chutí a příjemnými taktilními podněty.

Tím pádem bylo možné se zeptat, jakou slast, nebo bolest, přinášejí peníze.

Vyšetřovaní zdraví lidé byli informováni, že se účastní hry. Na začátek dostali 50 dolarů a dozvěděli se, že během hry mohou přijít o část tohoto obnosu nebo o celý obnos. Ten jim však může zůstat, nebo ho mohou dokonce i zvětšit.

V průběhu pokusu se jim do hlavy dívala funkční magnetická rezonance.

V začáteční fázi experimentu spatřili lidé jeden ze tří cílů, vypadaly jako terče. Každý terč vypadal jako koláč rozdělený na tři části. V každé části byla vyznačena nějaká finanční částka. Ve středu cíle se otáčela šipka. Poté se šipka v některém sektoru cíle zastavila. Pokusné osoby věděly, že částka, kterou šipka vyznačí, bude k jejich obnosu přidána, nebo z něj bude odečtena. „Hodný“ cíl obnášel + 10, + 2,50 a 0 dolarů, „prostřední“ cíl obnášel + 2,50 , 0 a – 1,50 dolarů, „zlý“ cíl obnášel 0, – 1,50, – 6 dolarů.

Očekávaným hodnotám, neboli „vyhlídkám“, odpovídala činnost amygdaly a očnicových závitů prefrontální kůry.Odpověď na nejvyšší zisk se projevovala růstem aktivity nc. accumbens, amygdaly a hypothalamu.

Jinak řečeno zaradoval se systém centrální odměny. 

Odpověď na příjemné dotykové a chuťové podněty i na drogy probouzející euforii provází aktivita stejných oblastí mozku. Podněty probouzející systém odměny jsou velmi různé – čokoláda, orosená sklenice piva v horkém dni, cokoli dalšího, co rádi pijeme a jíme, pocit úspěchu, zisk sexuálního partnera, estetický prožitek, například z obrazu nebo muziky a mozek odpovídá aktivací stejné neuronální sítě.

A ještě něco: dívám-li se kolem sebe, mívám zato, že pro některé lidi je nejvyšším podnětem pro aktivaci této sítě politická, ekonomická, jakákoli další moc, a to v takové míře, že se podobají narkomanům – jsou doslova posedlí.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené