Přeskočit na obsah

Personální standardy ČLK hlavní problém neřeší


Jak se díváte na iniciativu ČLK spojenou s vypracováním doporučených personálních standardů v nemocnicích. Berete ji pozitivně, nebo jste k podobným krokům spíše skeptická?

Přestože dokument vysvětluje, proč ČLK přistoupila k takovému řešení vzniklé situace, stále mi uniká smysl tohoto počinu. Bez přesně daného personálního obsazení nelze smluvně provozovat zdravotnické zařízení. Každého půl roku toto dokládáme všem pojišťovnám. Pokud zdravotní pojišťovny plní své kontrolní povinnosti, nemohou nechat v provozu zařízení, které nesplňuje smluvní podmínky. Proto se mi zdá doporučení ČLK zbytečné. Hlavně to neřeší zásadní problém českého zdravotnictví, a to nedostatek personálu. ČLK by měla zaměřit své úsilí na zlepšování podmínek práce lékařů a dostupnosti postgraduálního vzdělávání, v čemž vidím největší problém v současné době.

Myslíte, že je pro nemocnice obecně možné dostát standardům, které ČLK doporučuje? Standard pro ambulantní péči například předpokládá, že samostatně ordinuje lékař se specializovanou způsobilostí. Dohlíží-li na lékaře s praxí kratší než dva roky, tedy na lékaře, který neabsolvoval základní vzdělávací kmen, je nutná jeho stálá osobní přítomnost…

Myslím, že standardy pro ambulantní péči tak, jak jsou formulovány, splnitelné nejsou. Pokládám si otázku, zda jsou rozumné a potřebné. Z vlastní zkušenosti lékaře a primáře vím, že většina mladých lékařů (tedy dle terminologie standardů lékaři označení L1) je pečlivějších, ostražitějších a teoreticky ještě ze studií vybavenějších než někteří starší kolegové, kteří často „hřeší“ na svou zkušenost. Zkrátka vysoká škola by měla začínajícího lékaře vybavit takovým množstvím vědomostí a dovedností, aby byl schopen po určité době (po dvou až třech měsících) zaškolení na konkrétním pracovišti pracovat samostatně. Kontrolní činnost staršího lékaře je nezbytná, ale nechala bych na jeho posouzení v jaké míře. Nezdá se mi, že je nutné, aby absolvent po šestiletém náročném studiu s dosažením titulu Medicinae Universae Doctor musel být ještě dva roky po absolvování sledován na každém svém kroku starším kolegou. Při ukončení studia musí již vědět, které výkony smí dělat samostatně, a zároveň ale za ně vzít plnou zodpovědnost a co se ještě pod vedením musí naučit.

A pokud jde o standardy pro lůžkovou péči?

Ty se mi zdají reálnější.

Jaká je obecně personální situace ve vaší nemocnici? Na kterých odděleních máte lékařů méně, než byste potřebovali?

V naší nemocnici se snažím, aby lékaři léčili a nedělali práci, která jim nepřináleží. Mám na mysli zvláště různou administrativu, vypracování hlášení, vykazování pojišťovně atd. Tím ztrácí lékař přibližně třetinu pracovní doby. Zavedli jsme nový nemocniční informační systém a postupy vykazování pojišťovně s nejmenší účastí lékaře. Máme minimální počet lékařů-absolventů a pouze několik lékařů, kteří mají za sebou jen základní vzdělávací kmen. Většina pracovišť a ambulancí je vedena lékaři se specializovanou způsobilostí. Přesto postrádáme právě pilné „včeličky“ – mladé lékaře, kteří by spolu s rutinní prací u lůžka získávali potřebnou zkušenost. Chybějí hlavně na interním oddělení a oddělení následné péče. Rádi je v naší nemocnici uvítáme.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené