Přeskočit na obsah

Platí teze o LDL cholesterolu „čím nižší hodnota, tím lépe“ také pro riziko cévní mozkové příhody?

Na tuto otázku se snaží odpovědět metaanalýza 23 prací s celkovým počtem 222 149 účastníků. Odpověď této studie je jednoznačná. Snížení hodnot LDL cholesterolu statiny nebo jinými prostředky prevenci iktů jednoznačně prospívá.

Každý pokles LDL cholesterolu o 1 mmol/l snížil riziko iktu o 23,5 % (p = 0,044). Snížení rizika bylo stejné v primární i sekundární prevenci. Snížení platilo také při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu a zvýšení rizika nebylo zaznamenáno.

Autoři doporučují ke snížení rizika iktu redukovat koncentraci LDL cholesterolu. Zvýšení rizika vzniku hemoragické cévní mozkové příhody nehrozí ani při velmi nízkých hodnotách LDL cholesterolu.


Shin J, Chung JW, Jang HS,et al. Achieved low‑density lipoprotein cholesterol level and stroke risk: a meta‑analysis of 23 randomised trials. Eur J Prev Cardiol 2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené