Přeskočit na obsah

Počty pacientů v oftalmologii rostou, výběr léků je široký

Počty dispenzarizovaných pacientů s glaukomem v ČR mezi roky 2014 a 2017 stouply z 266 361 na 367 327 a počty operací glaukomu 6 404 na 10 666. Ve stejném období počty pacientů dispenzarizovaných s kataraktou stouply z 272 448 na 346 720 a počty operací katarakty ze 100 084 na 129 605. Tolik data Národního zdravotnického informačního systému. Jaké možnosti léčby a užití léků mají oftalmologové, nám řekla primářka Oční kliniky Praha DuoVize MUDr. Lucie Valešová. 

  • Jaké léky v léčbě glaukomu se vám osvědčily, jaké novinky používáte a lékárníci by je měli znát?

 

Základním principem léčby glaukomu jsou léky snižující nitrooční tlak. V léčbě glaukomu se dnes používají především analoga prostaglandinů, to jsou léky, které zvyšují odtok nitrooční tekutiny z oka uveosklerální cestou, a tím snižují oční tlak. Používají se ve formě očních kapek a výhodou pro pacienty je, že se kapou jen jednou denně. Dále se používají v léčbě glaukomu tzv. kombinované přípravky ve formě očních kapek, v jedné kapce jsou obsaženy dvě účinné látky, které snižují nitrooční tlak rozdílným mechanismem, takže dochází k výraznějšímu snížení nitroočního tlaku. Dnes preferujeme v léčbě glaukomu přípravky bez přítomnosti konzervačních látek, například benzalkonium chloridu. Tyto konzervační látky negativně ovlivňují povrch oka a kvalitu slzného filmu. Léčba glaukomu je léčbou trvalou, proto dlouhodobé používání kapek v léčbě glaukomu může působit pacientovi alergie, trvalé zarudnutí očních spojivek a nakonec nesnášenlivost kapek. Proto preferujeme v léčbě glaukomu kapky bez konzervačních přísad. 

  • Jaké léky užíváte na léčbu očních zánětů, co se vám osvědčilo a lékárníci by to měli znát?

 

Z očních zánětů – nejčastější je zánět spojivek – je asi jen 10 procent způsobeno bakteriemi, takže dávat antibiotika na každé zarudnutí je zbytečné a vlastně škodlivé. Zbytečným používáním antibiotik vzniká pak v populaci rezistence na antibiotika a ta se stávají neúčinnými. Je tedy v zájmu nás všech antibiotiky šetřit a používat je jen u jasně bakteriálních zánětů. Většina zánětů je virová, na ně antibiotika nepomáhají a je vhodné jen použití desinficiens. 

  • Při přípravě na operaci dostávají pacienti oční léky a musejí oční léky užívat po operaci? Jaké? Co by se o nich měli dozvědět od lékárníků pacienti, když chtějí slyšet radu?

 

Po oční operaci pacienti dostávají kortikosteroidy, antibiotika a umělé slzy. U kortikosteroidů a antibiotik by léčba neměla překročit doporučený čas, u umělých slz je naopak možné je užívat dlouhodobě, a zvýšit tím zrakový komfort. Kapky se nemají aplikovat současně, ale alespoň s pětiminutovým rozestupem. Kapky s kortikosteroidy pálí při aplikaci, to by pacienti měli vědět, jinak se obávají, že to tak nemá být. 

  • Věnujete se na klinice také léčbě věkem podmíněné makulární degenerace? Jaké léky se vám osvědčily?

 

Aplikujeme léčiva, která obsahují protilátky proti růstovému faktoru, dnes je jich již širší spektrum. Aplikují se do sklivce injekčně. Perioperačně je tato aplikace zajišťována antibiotickou léčbou ve formě krátkodobého užití antibiotických kapek. V současnosti je to nejúčinnější léčba věkem podmíněné makulární degenerace. 

  • Jaká je komunikace a celkově spolupráce vaší kliniky s lékárníky, v čem by mohli přispět ke zlepšení péče v oftalmologii? Poskytují vám informace o nových lécích ve vašem oboru?

 

Informace o nových léčivech poskytují jak lékárníkům, tak lékařům samy farmaceutické firmy, které mají zájem na tom, aby všichni byli o novinkách informováni a zaváděli novinky v léčbě do praxe co nejdříve.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené