Přeskočit na obsah

Počty vystavených eReceptů trvale rostou

Počty eReceptů trvale rostou, za květen jich bylo vystaveno rekordních 5,2 milionu. Roste také počet zasílaných identifikátorů zejména prostřednictvím SMS, tato forma je u lékařů i pacientů stále populárnější, zaznělo 11. června v Lékařském domě na sedmém semináři osvětové roadshow, kterou pořádají Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL pro lékaře a lékárníky v jednotlivých krajích ČR.

Lékárníci příklon k zasílání identifikátorů prostřednictvím SMS na semináři kritizovali. Působí jim řadu problémů, zejména je to špatná čitelnost na starších typech mobilů. Ministerstvo se podle slov náměstka Mgr. Filipa Vrubela příští rok zaměří na osvětu, aby lékaři místo SMS více používali mobilní aplikace, což byl i původní záměr tvůrců systému.

Krok k elektronickému zdravotnictví

V současnosti vidí lékař předepsané a vydané léky jen u svého pacienta, nemůže sledovat interakce s léky, jež předepsali pacientovi jiní lékaři. Ministerstvo rozesílá nyní do vnějšího připomínkového řízení novelu, kterou se od roku 2019 zavede sdílený lékový záznam. Údaje o předepsaných a vydaných lécích by tak mohli vidět i ostatní lékaři.

„Zatím neumíme plně sdílet data, eRecept je první vlaštovka elektronizace českého zdravotnictví,“ řekl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch na pražském semináři lékařům a lékárníkům z Prahy a Středočeského kraje.

Náměstek ministra Mgr. Filip Vrubel doplnil, že přidanou hodnotu eRecept získá, až bude funkční lékový záznam, který není jen přehledem předepisovaných a vydaných léčiv – do budoucna by měl umožnit lepší informovanost zdravotníků o terapii pacienta, vyšší bezpečnost a účinnost léčby.

Sdílený lékový záznam začne fungovat od roku 2019. „V tuto chvíli máme připravenou legislativu, která v létě půjde do Parlamentu,“ řekl náměstek. Primárně bude lékový záznam nastaven tak, že lékaři uvidí lékové záznamy všech pacientů, pakliže pacient nevysloví s tím nesouhlas. Pacient nebude muset aktivně dávat souhlas, kdo do záznamu může nahlížet, naopak ale může nahlížení zakázat, což odpovídá svobodné volbě pacienta. Do 30. června 2019 bude přechodné období s vysvětlováním pacientům, co jim sdílený lékový záznam přináší a s možností pro pacienty vyslovit nesouhlas. Teprve potom se naplno rozběhne sdílení lékového záznamu, pracovně se počítá od 1. července 2019.

Lékaři i lékárníci pak uvidí všechny předepsané i vydané léčivé přípravky, včetně informace, že přípravek byl vydán. U listinných receptů se předpokládá digitalizace na úrovni lékárny, ty za to dostanou kompenzaci ze zdravotního pojištění. Digitální recept bude nahrán do lékového záznamu. Ministerstvo předpokládá, že 98 procent receptů bude vystavováno elektronicky, zůstanou zachovány nyní platné výjimky – papírový recept bude možno nadále psát, když v ordinaci nepůjde internet, elektrický proud, přeruší se spojení s centrálním úložištěm, na návštěvní službě atd. Aby lékový záznam byl kompletní, budou se i tyto papírové recepty digitalizovat a data ukládat do centrálního úložiště.

Do centrálního úložiště elektronických receptů bude mít možnost technicky jednoduše se podívat každý lékař s přístupovými údaji. V chystané novele bude stanoveno, že oprávnění nahlížet je pro lékaře registrujícího a ošetřujícího, zdravotnickou záchrannou službu a lékařskou pohotovost. Po nahlížení zůstane elektronická stopa v lékovém záznamu, pacient i SÚKL se o nahlížení dozvědí. Je to ochrana proti zneužití dat. Od roku 2019 se chystá také kontrola duplicit, zároveň začne ministerstvo pracovat na novele, která umožní elektronicky napsat recepty s modrým pruhem. Nyní jsou eRecepty označeny čárovým kódem, od roku 2019 budou označeny QR kódem, jak to odpovídá evropské protipadělkové směrnici.

Sdílení eReceptů mezi zeměmi EU

Zavedení elektronizace ve zdravotnictví podporuje EU už od roku 2004, aktuálně jde o vytvoření, testování a nasazení služby ePreskripce. Všechny členské státy by měly spolupracovat, aby byla umožněna vzájemná přeshraniční výměna eReceptů. Projekt běží od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, SÚKL se do něj zapojil, EU platí 75 procent nákladů.

Zkušenosti z terénu zapracovány do nové verze eReceptů

V pátek 8. června byla nasazena nová verze eReceptů, která zohledňuje zkušenosti lékáren a lékařů za první měsíce povinného fungování, součástí příprav byly také diskuse s vývojáři lékárenských softwarů. Přidány byly další kontrolní mechanismy, které usnadňují předepisování a vydávání. Systém nově kontroluje například možnost úhrady ze zdravotního pojištění a formát čísla pojištěnce. Vznikla samostatná služba pro aktivní deblokaci předpisu po načtení v lékárně, možnost zpětného provedení výdeje, pokud je předpis ve stavu připravováno, lze také doplnit storno.

Za eRecept převzal letos v dubnu tým SÚKL ocenění Český zavináč 2018 „za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví“.

Komentáře

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch k probíhající roadshow:
„Můj dojem z těchto setkání je zatím poměrně dobrý, protože diskuse vždy je velmi obsáhlá, věcná, to je pro nás samozřejmě velmi cenná zpětná vazba a já to hodnotím pozitivně. Myslím si, že i lékaři a lékárníci jsou rádi, že se s nimi takto někdo baví, že to nebylo v minulosti úplně zvykem, a opakuji, pro nás je to důležitá zpětná vazba.“
Předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. a jeho hodnocení projektu:
„Pro celé české zdravotnictví je eRecept klíčová a velmi důležitá věc. Ze strany SÚKL je zorganizovaný určitě dobře, je funkční. Využití komplikuje to, že softwary, které mají praktičtí lékaři a nemocnice, jsou 15 let staré, protože do informatiky se neinvestovalo.“
Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba ke spolupráci s ministerstvem:
„Budeme nadále aktivní v pracovních skupinách na ministerstvu, k elektronické preskripci i k lékovému záznamu, který je nyní v připomínkovém řízení v rámci zákona o léčivech. Dali jsme řadu připomínek, ne vše je vypořádáno, čekáme, jak proběhne druhé kolo připomínkování, vnější připomínky, a pak se budeme obracet na jednotlivé poslance, protože si myslíme, že je potřeba některé věci u lékového záznamu nastavit trochu jinak.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…